Edit detail for VIM revision 3 of 1

3
Editor: geon
Time: 2011/10/10 21:27:47 GMT+2
Note: pridavani znacek 2x-3x

changed:
-
VIM
========
.. image:: py30.png
  :align: right

.. image:: py25.png
  :align: right

Jeden z nejpoužívanějších a nejlepších editorů pro Linux. Základy práce s ním patří k "dobrému vychování" snad každého, kdo to s počítači a programováním myslí vážně. Naučit se ho však není jednoduché ;-)

Editor pracuje ve třech základních režimech. Po spuštění naběhne Příkazový režim - marně se budete snažit něco napsat :-) . Kdo si předtím něco o !VIMu nepřečte, nebude ho moci ani pomocí klávesnice ukončit :-D . Základy práce s tímto editorem jsou popsány v téměř každé lepší knize o Linuxu nebo na webu:

.. image:: vim.jpg
  :align: right
  
- http://www.kit.vslib.cz/~satrapa/docs/vim/
- http://www.abclinuxu.cz/clanky/show/24013
 
Původní VIM je čistě konsolový editor v Linuxu, existuje však již i okenní verze jak pro Linux, tak pro Windows. Vše nejlépe stahovat ze http://wwww.vim.org . Je tam i spousty dodatečných modulů na příjemnější a efektivnější práci s tímto editorem.

VIM a Python 
----------------- 
Následuje pár tipů pro lepší práci s pythonýrskými programy a scripty. Neváhejte přidávat či opravovat, pokud znáte a chcete.
 
.vimrc::

  set expandtab    "misto tab mezery
  set tabstop=4    "velikost tabu 
  set shiftwidth=4   "odsazeni bloku kodu
  set softtabstop=4 
  
  set hlsearch     "zvyrazneni byhledavaneho textu 
  set incsearch    "postupne vyhledavani zapnuto
  set ignorecase    "ignoruj pri hledadni velka a mala pismena
  set ruler
  set showcmd     "ukazuj, jake zadavam prikazy
  set nowrap      "nezalamuj radky
  set autoindent    "automaticky odsazuj
  
  set fileencodings=utf-8,latin2,cp1250 "jake vsechna kodovani se mohou objevit
  
  set showmatch    " zapisete-li pravou závorku, ukáze vám k ní
  set wildmenu    " doplnovanie ostavajucej casti mena v prikazovom rezime
  set tag=./tags,~/.vim/tags/python.tags "?
  
  filetype on     "automaticka detekce typu souboru
  filetype indent on  "automaticka detekce odsazovani
  filetype plugin on
  
  syntax on      "zvyraznovani zapnuto
  
  set mouse=a     "s mysi jde vse lepe :-)

Spouštění scriptů, např::
 
 map <F5> :silent !gnome-terminal -x python -i % <CR>

samozrejme lze namisto "gnome-terminal -x" spustit jiny terminal
napriklad "xterm -e" (pozor na jmeno parametru).

Záložky, Oblíbené
---------------------
http://python.wraith.cz/pouzivani-vim.php


VIM

py30.png py25.png

Jeden z nejpoužívanějších a nejlepších editorů pro Linux. Základy práce s ním patří k "dobrému vychování" snad každého, kdo to s počítači a programováním myslí vážně. Naučit se ho však není jednoduché ;-)

Editor pracuje ve třech základních režimech. Po spuštění naběhne Příkazový režim - marně se budete snažit něco napsat :-) . Kdo si předtím něco o VIMu nepřečte, nebude ho moci ani pomocí klávesnice ukončit :-D . Základy práce s tímto editorem jsou popsány v téměř každé lepší knize o Linuxu nebo na webu:

vim.jpg

Původní VIM je čistě konsolový editor v Linuxu, existuje však již i okenní verze jak pro Linux, tak pro Windows. Vše nejlépe stahovat ze http://wwww.vim.org . Je tam i spousty dodatečných modulů na příjemnější a efektivnější práci s tímto editorem.

VIM a Python

Následuje pár tipů pro lepší práci s pythonýrskými programy a scripty. Neváhejte přidávat či opravovat, pokud znáte a chcete.

.vimrc:

set expandtab    "misto tab mezery
set tabstop=4    "velikost tabu
set shiftwidth=4   "odsazeni bloku kodu
set softtabstop=4

set hlsearch     "zvyrazneni byhledavaneho textu
set incsearch    "postupne vyhledavani zapnuto
set ignorecase    "ignoruj pri hledadni velka a mala pismena
set ruler
set showcmd     "ukazuj, jake zadavam prikazy
set nowrap      "nezalamuj radky
set autoindent    "automaticky odsazuj

set fileencodings=utf-8,latin2,cp1250 "jake vsechna kodovani se mohou objevit

set showmatch    " zapisete-li pravou závorku, ukáze vám k ní
set wildmenu    " doplnovanie ostavajucej casti mena v prikazovom rezime
set tag=./tags,~/.vim/tags/python.tags "?

filetype on     "automaticka detekce typu souboru
filetype indent on  "automaticka detekce odsazovani
filetype plugin on

syntax on      "zvyraznovani zapnuto

set mouse=a     "s mysi jde vse lepe :-)

Spouštění scriptů, např:

map <F5> :silent !gnome-terminal -x python -i % <CR>

samozrejme lze namisto "gnome-terminal -x" spustit jiny terminal napriklad "xterm -e" (pozor na jmeno parametru).