Python ve vědeckých počtech

Historie

Nejdříve trocha historie. Modul [Numeric]? (neboli Numerical Python neboli numpy) byl první svého druhu (hlavně maticové výpočty) v Pythonu. Byl (a dosud je) dosti úspěšný a použitý v mnoha aplikacích. Následoval modul Numarray, který se snažil (a snaží) na nových základech vystavět to samé. Přesto zatím nedosáhl takového nasazení jako Numeric. Jako třetí a jako nejperspektivnější, se jeví modul SciPy, který navazuje na tradice [Numeric]?u, a zdá se, že je tím pravým nástupcem.

Všechny poskytují manipulaci s maticemi a vědecké funkce podobné těm z Matlab, IDL či Octave. Při jejich použití je možné psát mnoho efektivních algoritmů na zpracování dat přímo v Pythonu bez použití jakéhokoliv kódu v C, C++ nebo Fortranu.