Vyjímka: AttributeError

Traceback (most recent call last):
  File "./asyncore.py", line 2, in <module>
    import asyncore
  File "/home/develop/python/asyncore.py", line 3, in <module>
    class http_client(asyncore.dispatcher):
AttributeError: 'module' object has no attribute 'dispatcher'

Vyjímka AttributeError je téměř vždy způsobena tím, že máte nevhodně pojmenovaný svůj script nebo jiný script ve stejném adresáři. Nevhodně je myšleno, že mu dáte stejné jméno, jako je jméno některého z modulů, které importujete. Jinými slovy - pak importujete svůj script místo defaultního.

Řešení:

nikdy nepojmenovávejte své scripty jmény modulů. To znamená, nikdy nepoužívejte následující jména:http://docs.python.org/modindex.html.