IndexError: list index out of range

Pokoušíme-li se přistupovat k prvku seznamu, který neexistuje, který je mimo rozsah délky seznamu, dostáváme chybu IndexError. Příklad :

   >>> jazyky=["Python","C","Java"]
   >>> jazyky[100]
   Traceback (most recent call last):
     File "<stdin>", line 1, in ?
   IndexError: list index out of range