CherryPy

Co to je?

CherryPy je objektově orientovaný HTTP framework napsaný v Pythonu. Stejně jako další frameworky se snaží zrychlit psaní kódu a umožnit jeho jednoduchou změnu.

Jak to funguje?

Všechny požadavky odeslané na CherryPy se namapují na jednotlivé metody vytvořeného objektu. Zjednodušeně to znamená, že si programátor napíše třídu představující strukturu jeho webu. Poté v ní vytvoří metody. Tyto metody pak CherryPy namapuje na jména za / v URL. Např. /kontakt bude namapován na web.kontakt(). Díky tomu má programátor přehled o tom, který kousek kódu co dělá a jednodušeji se dodržuje MVC.

Příklad:

Jednoduchý script, který v prohlížeči po zobrazení adresy 127.0.0.1:8080 vypíše Hello World!

import cherrypy

class HelloWorld(object):
    def index(self):
        return "Hello World!"
    index.exposed = True

cherrypy.quickstart(HelloWorld())

Kde můžu hostovat?

Bohužel, PythonHosting pro moderní frameworky, hlavně kvůli požadavkům na systémové prostředky, moc rozšířený není, nicméně několik málo vlaštovek se objevilo.