Co je to Jython?


Jython je spojení Javy a Pythonu. Je to skvělá kombinace, protože Python je jeden z nejefektivnějších jazyků a Java má velké množství balíčků. Dříve se jmenoval JPython?, ale verze 1.1 (asi... doplňte mně) je to Jython.

Stažení překladače


Překladač Jythonu lze stáhnout na Jython.org. Vše je ditribuováno v jediném souboru jython-21.class, to 21 znamená verzi překladače. Dnes (duben 2005) je k dispozici verze 2.1. Pokud by jste měli zájem o další balíčky Javy (balíček=modul v Javě), které nejsou součástí instalace, lze je stáhnout na Jython.org. Pro instalaci je nutný jen virtuální stroj Javy (JVM), k stáhnutí je na www.java.com.

Samotná instalace


Instalace se provádí jednoduchým příkazem na příkazové řádku DOSu, najdete si složku se souborem Jythonu a zadáte: java jython-21 Tím by mělo být vše hotovo, pokud ne tak zkuste místo java dát java-cp nebo jview -cp. To může být způsobeno nastavením nebo verzí JMV.

Nastavení CLASSPATH a PATH


Aby nám Jython fungoval rovnou z příkazového řádku musíme nastavit systémovou proměnnou CLASSPATH, to se dělá upravením souboru AUTOEXEC.BAT (měl by být kořenovém adresáři), kde nakonec souboru přidáme:
CLASSPATH=.; C:\jython-2.1\jython.jar
(to za ; je cesta k souboru jython.jar, kde jsme Jython nainstalovali) pokud již nějakou proměnnou nastavenou máme přidáme cestu za ; Nastavení PATH provedeme znovu přidáním proměnné do AUTOEXEC.BAT, ale teď přidáme:
PATH=c:\jython-2.1\
kde c:\jython-2.1\ je cesta k instalaci Jythonu. Aby nám soubory s příponou *.py fungovali a současně jsme mohli používat balíčky Javy, musíme přenastavit program , ve kterém se budou soubory *.py spouštět. To se dělá takto: najedeme na soubor s příponou *.py, stiskneme pravé tlačítko, dáme vlastnosti, tam je vlastnost - Otevřít v programu: -> změnit a nastavíme jython.bat (je ve složce s instalací, tj. c:\jython\jython.bat).

Zkouška funkčnosti


Zkoušku provedeme jednoduše na příkazovém řásku dáme: jython a měl by naběhnout interpret Jythonu, který můžeme používat skoro stejně jako Pythonovský. A když se pokusíme otevřít soubor s příponou py, tak by se měl se v DOSovsk?ém okně, stejně jako kdyby se spouštěl přes Python.

Ukázka programu v Jythonu


Jednoduchá kalkulačka:
from pawt import swing
from java import awt

nazvy_tlacitek = [7, 8, 9, '+', 4, 5, 6, '-', 1, 2, 3, '*', 0, '.', '=', / ]

tlacitka = swing.JPanel(awt.GridLayout(4,4)) displej = swing.JTextField()

#volání správných tlačítek def stisknout(event): displej.replaceSelection(event.actionCommand)

#zpětné volání tlačítka = def odeslat(event): displej.text = str(eval(displej.text)) displej.selectAll()

for nazev in nazvy_tlacitek: tlacitko = swing.JButton(nazev) if nazev == '=': tlacitko.actionPerformed = odeslat else: tlacitko.actionPerformed = stisknout tlacitka.add(tlacitko)

panel = swing.JPanel(awt.BorderLayout()) panel.add("North", displej) panel.add("Center", tlacitka) swing.test(panel)


Tak si to zkuste. Na tomto programu je vidět produktivnost Pythonu a skvělé balíčky Javy. Tento kód lze ještě trochu zkrátit, např. proměnná - nazvy_tlacitek nemusí být seznam, ale řetězec, pokud vás ještě něco napadne, tak napište do diskuse. Díky!