Hello World v Pythonu na mnoho způsobů

py30.png py25.png

Klasika 2.x

print u"Ahoj světe"

Klasika 3.x

print ("Ahoj světe!")

Příkazový řádek

stačí dokonce:

"Ahoj svete"

Velikonoční vajíčko

import __hello__

Tkinter

# -*- coding: utf8 -*-
from tkinter import *

hlavni=Tk()
w=Label(hlavni, text="Ahoj světe!")
w.pack()
hlavni.mainloop()

Více na TkinterAhojSvete.

PyQt_PySide

# -*- coding: utf8 -*-

import sys
from qt import QApplication, QLabel

app = QApplication(sys.argv)
button = QLabel(unicode('Ahoj světe!', 'utf8'), None)
app.setMainWidget(button)
button.show()
app.exec_loop()

Jako modul

Standardní použití jako modulu:

# ahojsvete.py

def pozdrav():
    return "Ahoj svete"

if __name__ == "__main__":
    print (pozdrav())

Použití ze svého scriptu:

import ahojsvete
print (ahojsvete.pozdrav())