Edit detail for InstalaceLinux revision 2 of 1

2
Editor: pycz
Time: 2011/10/06 20:21:33 GMT+2
Note: přidávání značek 2x-3x

changed:
-
Dobrá zpráva
==============


.. image:: py30.png
  :align: right

.. image:: py25.png
  :align: right

Protože ve většině Linuxových distribucí je menší či větší část instalačních
a konfiguračních nástrojů napsána právě v jazyce Python, je opravdu
velká šance, že jej máte nainstalovaný, aniž by bylo potřeba cokoliv dělat.

Asi nejrychleji se o tom přesvědčíte v shellu::

  $ python -V
  Python 2.4.2


Instalace Pythonu a modulů, atd.
----------------------------------

Pro případnou instalaci Pythonu (např. jiné verze), modulů, či editorů a
jiného softwaru použijte systém pro správu softwaru Vaší distribuce (portage,
!YaST, apod.), tak jako v případě instalace jakéhokoliv jiného softwaru.

Paralelní instalace více verzí Pythonu
------------------------------------------

Vzhledem k rychlému vývoji jazyka, bývá obvyklé, že máte najednou
nainstalováno i několik verzí Pythonu zároveň, protože ne všechny aplikace
musí vždy fungovat s tou nejnovějí. Na mém aktuálním systému to
vypadá takto::

  /usr/bin/python -> python2.4
  /usr/bin/python2 -> python2.4
  /usr/bin/python2.3
  /usr/bin/python2.4

Soužití několika instalací bývá bez problémů, je nutné ale dávat pozor na
dvě věci:

- která verze pythonu se spustí při použití *python*, resp. *python2*, a to
 jak v shellu, tak (především) v hlavičce skriptů (ono #!/usr/bin/env python)
- pokud instalujete pythonní modul, do které instalace se zařadí


Dobrá zpráva

py30.png py25.png

Protože ve většině Linuxových distribucí je menší či větší část instalačních a konfiguračních nástrojů napsána právě v jazyce Python, je opravdu velká šance, že jej máte nainstalovaný, aniž by bylo potřeba cokoliv dělat.

Asi nejrychleji se o tom přesvědčíte v shellu:

$ python -V
Python 2.4.2

Instalace Pythonu a modulů, atd.

Pro případnou instalaci Pythonu (např. jiné verze), modulů, či editorů a jiného softwaru použijte systém pro správu softwaru Vaší distribuce (portage, YaST, apod.), tak jako v případě instalace jakéhokoliv jiného softwaru.

Paralelní instalace více verzí Pythonu

Vzhledem k rychlému vývoji jazyka, bývá obvyklé, že máte najednou nainstalováno i několik verzí Pythonu zároveň, protože ne všechny aplikace musí vždy fungovat s tou nejnovějí. Na mém aktuálním systému to vypadá takto:

/usr/bin/python -> python2.4
/usr/bin/python2 -> python2.4
/usr/bin/python2.3
/usr/bin/python2.4

Soužití několika instalací bývá bez problémů, je nutné ale dávat pozor na dvě věci:

 • která verze pythonu se spustí při použití python, resp. python2, a to jak v shellu, tak (především) v hlavičce skriptů (ono #!/usr/bin/env python)
 • pokud instalujete pythonní modul, do které instalace se zařadí