Klíčová slova jazyka Python

Následující identifikátory jsou vyhrazená slova, klíčová slova jazyka a nemohou být jinde a jinak použity:

  and    del    for    is    raise  
  assert  elif   from   lambda  return  
  break   else   global  not    try   
  class   except  if    or    while  
  continue exec   import  pass   yield  
  def    finally  in    print

Poznámka: as se může použít jako část přikazu import, přičemž v současnosti to není klíčové slovo. V budoucnu se můžee as a None stát klíčovým slovem.

Poznámka

Tato stránka je založena jaké námět pro další tvorbu. Jako námět pro ty, co by chtěli přispívat, ale nevědí čím a jak začít.

Máš-li čas, chuť a vědomosti, prosím, vyplň ji jak uznáš za vhodné. Někdy stačí překlad dokumentace, někdy své vlastní postupy. Nemusel by tu být jen výčet klíčových slov, ale i jejich fungování a syntaxe. Hezky česky, podobně nebo lépe jako na Python Reference Manual.