Lambda

Funkce lambda jsou tzv. anonymní funkce (funkce, které nemají jméno). Používají se většinou na jednořádkové malé funkce. Lambda funkce nemohou obsahovat, oproti normálním funkcím, příkazy.

Výraz:

lambda argumenty: výraz

vrací funkci. Tato se chová stejně jako:

def name(argumenty):
    return výraz

Srovnání běžné a lambda funkce

>>> def f(x):
       return x**2
>>> print f(8)
64
>>>
>>> g = lambda x: x**2
>>>
>>> print g(8)
64