Je jasné, že nikdo nikdy nemůže vytvořit plný seznam aplikací, utilit a programů, které jsou v Pythonu napsané. Ještě horší je pak takový seznam udržovat. Příkladem budiž snad:

No a tady je česká obdoba ....

subtopics: