Konference Python a Thunderbird

Používáte-li jako klienta pro čtení příspěvků konference Python Thunderbirda, je problém s věrným zobrazováním pythonovského promptu ">>>" v příkladech od přispěvatelů. Prompt je většinou uvozen na začátku. Znak ">" se ale v klientech většinou používá na citace zpráv, tedy když odpovídáte na zprávu, je automaticky původní odpověď odsazena pomocí ">". Thunderbird zobrazuje ">" na začátku řádku jako svislou čáru, pravděpodobně pro lepší čitelnost a přístupnost pro běžné, nepythonýrské uživatele.

quoteFalse.jpg

Pythonovské ">>>" se tedy zobrazí jako tři svislé čáry (třikrát citováno), což je jistě nepříjemné. Řešení se jmenuje Quote Colors: http://quotecolors.mozdev.org/ . Po stažení a instalaci jako doplněk Thunderbirda, doporučuji v Možnostech zrušit zaškrtnutí "Používat grafické označení citace i pro prostý text."

quoteTrue.jpg quotecolors.jpg