Dotaz

Dobrý deň , V svojom programe používam funkciu, ktorá spustí predvoleného emailového klienta, vypíše text správy, vyplní sa predmet a príjemca.:

 os.startfile('mailto:tomasiol.sk?subject=Sprava&body=text')

Ak je text správy dlhší ako 2000 znakov tak mi vypíše WindowsError pristup bol odporen.

Nevie niekto ako by som to mohol vyriešiť?

Prostý mail

Mírně zjednodušený příklad z Helpu:

 import smtplib

 odesilatel = "ilovepy@post.cz"
 prijemce = "ilovepytoo@post.cz" 
 predmet="ahoj"

 # Add the From: and To: headers at the start!
 msg = "From: %s\r\nSubject: %s\r\nTo: %s\r\n\r\n" % (odesilatel, predmet, prijemce)
 zprava="Ahoj jak se mas. "*1000
 msg=msg+zprava
 print "Zprava: \n\n", msg
 print "\nZprava je dlouha", len(msg),"bitu\n"

 server = smtplib.SMTP('smtp.seznam.cz')   # zde zadejte svůj smtp server
 server.login('....','...')         # vaše uzivatelské jmeno a heslo pro odesílání - někdy není tato autentizace potřeba
 server.sendmail(odesilatel, prijemce, msg)
 server.quit()

Mail s přílohami

Opsáno od http://www.bigbold.com/snippets/posts/show/2038 :

  import smtplib, os
  from email.MIMEMultipart import MIMEMultipart
  from email.MIMEBase import MIMEBase
  from email.MIMEText import MIMEText
  from email.Utils import formatdate
  from email import Encoders

  def send_mail(send_from, send_to, subject, text, files=[], server="localhost"):

    msg = MIMEMultipart()
    msg['From'] = send_from
    msg['To'] = send_to
    msg['Date'] = formatdate(localtime=True)
    msg['Subject'] = subject

    msg.attach(MIMEText(text))

    for fileOne in files:
      part = MIMEBase('application', "octet-stream")
      part.set_payload( file(fileOne,"rb").read() )
      Encoders.encode_base64(part)
      part.add_header('Content-Disposition', 'attachment; filename="%s"' % os.path.basename(fileOne))
      msg.attach(part)

    smtp = smtplib.SMTP(server)
    # smtp.login(jmeno, heslo) # jen kdyz je treba
    smtp.sendmail(send_from, send_to, msg.as_string())
    smtp.close()

Otevření výchozího e-mailového klienta (Windows)

Zkoušel jsem kde co (ač by to mělo být vcelku snadné, narážíte na spoustu problémů - no Wokna, co by člověk nechtěl :-) ), nakonec pomohl modul simplemapi.py :

  import os
  from ctypes import *

  MAPI_LOGON_UI = 0x00000001
  MAPI_NEW_SESSION = 0x00000002
  MAPI_DIALOG = 0x00000008

  class MapiRecipDesc(Structure):
    _fields_ = [
      ("ulReserved", c_uint),
      ("ulRecipClass", c_uint),
      ("lpszName", c_char_p),
      ("lpszAddress", c_char_p),
      ("ulEIDSize", c_uint),
      ("lpEntryID", c_void_p),
    ]

  class MapiFileDesc(Structure):
    _fields_ = [
      ("ulReserved", c_uint),
      ("flFlags", c_uint),
      ("nPosition", c_int),
      ("lpszPathName", c_char_p),
      ("lpszFileName", c_char_p),
      ("lpFileType", c_void_p),
    ]

  class MapiMessage(Structure):
    _fields_ = [
      ("ulReserved", c_uint),
      ("lpszSubject", c_char_p),
      ("lpszNoteText", c_char_p),
      ("lpszMessageType", c_char_p),
      ("lpszDateReceived", c_char_p),
      ("lpszConversationID", c_char_p),
      ("flFlags", c_uint),
      ("lpOriginator", POINTER(MapiRecipDesc)),
      ("nRecipCount", c_uint),
      ("lpRecips", POINTER(MapiRecipDesc)),
      ("nFileCount", c_uint),
      ("lpFiles", POINTER(MapiFileDesc)),
    ]

  def mapiSend( subj, body, addresses, attach=[] ):
    """mapiSend( subj, body, addresses, attach )

    subj = "simple mapi",
    body = "first self-sending prigram :)\nregards",
    addresses = [(1,'a@example.invalid'),(2,'b@example.invalid')],
    attach = ['ct_mapi.py'],
    """
    attach = map( os.path.abspath, attach )

    MapiRecipDesc_A = MapiRecipDesc * len(addresses)
    to = MapiRecipDesc_A()
    for ra,a in zip(to,addresses):
      ra.ulReserved = 0
      ra.ulRecipClass = a[0]
      ra.lpszName = None
      ra.lpszAddress = a[1]

    msg = MapiMessage()
    msg.ulReserved = 0
    msg.lpszSubject = subj
    msg.lpszNoteText = body
    msg.lpszMessageType = None
    msg.lpszDateReceived = None
    msg.lpszConversationID = None
    msg.flFlags = 0

    msg.nRecipCount = len(addresses)
    msg.lpRecips = to
    msg.nFileCount = len(attach)
    if attach:
      MapiFileDesc_A = MapiFileDesc * len(attach)
      fda = MapiFileDesc_A()
      for fd, fa in zip(fda, attach):
        fd.ulReserved = 0
        fd.flFlags = 0
        fd.nPosition = -1
        fd.lpszPathName = fa
        fd.lpszFileName = None
        fd.lpFileType = None
      msg.lpFiles = fda

    mapi = windll.mapi32
    err = mapi.MAPISendMail( 0, 0, byref(msg),
      MAPI_LOGON_UI|MAPI_DIALOG, 0 )
    if err:
      raise RuntimeError, err

  if __name__=='__main__':
    mapiSend( subj = "simple mapi",
        body = """
  first self-sending program :)
  maybe for inclusion in ctypes?

  regards,
  Niki Spahiev
  """,
        addresses = [
          (1,'ctypes-users@lists.sourceforge.net'),
          (2,'python-list@python.org')],
        attach = ['ct_mapi.py'],
    )