Tipy pro >>>

Příkazová řádka Pythonu alias command line alias komand lajna alias shell alias konsole alias >>> je neobyčejně silná feature Pythonu. Můžeme na ní zkoušet vše, co v obyčejném programu, některé věci však daleko výhodněji. Můžeme tomu říkat "hraní si" s Pythonem, případně ladění.

Jaké všechny metody má můj objekt?

V Pythonu je objekt vše - číslo, řetězec, moduly, funkce, seznamy, ... Zastavme se třeba u seznamů. Pokud chceme vědět, co všechno můžeme se seznamem dělat, tj. jaké má všechny metody, můžeme se podívat do manuálu nebo si s ním pohrát na příkazovém řádku. Vyzkoušejte:

 >>> znamky=[1,1,3,1,4,8]
 >>> dir(znamky)
 ['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__delsli
 ce__', '__doc__', '__eq__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__gets
 lice__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', '__iter__', '
 __le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__r
 educe_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__
 ', '__setslice__', '__str__', 'append', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'p
 op', 'remove', 'reverse', 'sort']

Všechny se dají použít způsobem: za znamky bude tečka a za tečkou jméno metody se závorkami s potřebnými parametry:

 >>> znamky.append(1)
 >>> znamky.count(1)
 4
 >>> znamky.index(8)
 5
 >>> znamky.sort()
 >>> znamky
 [1, 1, 1, 1, 3, 4, 8]

Ještě jedna ukázka na řetězce:

 >>> mesto="Praha"
 >>> dir(mesto)
 ['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__', '__
 ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__', '__getslice__', '__g
 t__', '__hash__', '__init__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__
 ', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '
 __rmul__', '__setattr__', '__str__', 'capitalize', 'center', 'count', 'decode',
 'encode', 'endswith', 'expandtabs', 'find', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdi
 git', 'islower', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lst
 rip', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'split
 lines', 'startswith', 'strip', 'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill
 ']

Jaké všechny proměnné jsem použil?

Funkce dir() se dá použít i pro zjištění, které všechny proměnné, funkce nebo i moduly jsem doposud použil. Je zde ukázáno i praktické použití zjištěné funkce modulu time:

 >>> x=10
 >>> jmeno="John"
 >>> import time
 >>> boat=["one", "two", 3,"four"]
 >>> dir()
 ['__builtins__', '__doc__', '__name__', 'boat', 'jmeno', 'time', 'x']
 >>> time
 <module 'time' (built-in)>
 >>> dir(time)
 ['__doc__', '__name__', 'accept2dyear', 'altzone', 'asctime', 'clock', 'ctime',
 'daylight', 'gmtime', 'localtime', 'mktime', 'sleep', 'strftime', 'strptime', 's
 truct_time', 'time', 'timezone', 'tzname']
 >>> dir(time.localtime)
 ['__call__', '__class__', '__cmp__', '__delattr__', '__doc__', '__getattribute__
 ', '__hash__', '__init__', '__module__', '__name__', '__new__', '__reduce__', '_
 _reduce_ex__', '__repr__', '__self__', '__setattr__', '__str__']
 >>> time.localtime
 <built-in function localtime>
 >>> time.localtime()
 (2005, 10, 2, 11, 22, 49, 6, 275, 1)

Ladění

Hrátky na příkazovém řádku se dají využít i k ladění programu. Mějme následující program:

 kniha="HW a SW"
 posl=range(10)
 for i in posl:
   print i+kniha

Po jeho spuštění se objeví následující chybová hláška:

 Traceback (most recent call last):
  File "programujte.py", line 5, in ?
   print i+kniha
 TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

A my můžeme začít zkoumat, a následně opravovat svůj program:

 >>> dir()
 ['__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', 'i', 'kniha', 'posl', 'x']
 >>> kniha
 'HW a SW'
 >>> posl
 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
 >>> i
 0
 >>> kniha*i
 ''
 >>> kniha*7
 'HW a SWHW a SWHW a SWHW a SWHW a SWHW a SWHW a SW'
 >>>

Nápověda na příkazovém řádku

Často také dokážu zjistit i něco více, než jen pouhý výpis metod objektu. Jedná se v podstatě o velmi podobnou nápovědu, jako v manuálu, ale v textovém provedení:

 >>> x=[5,4,2]
 >>> help(x)
 Help on list object:

 class list(object)
  | list() -> new list
  | list(sequence) -> new list initialized from sequence's items
  |
  | Methods defined here:
  |
  | __add__(...)
  |   x.__add__(y) <==> x+y
  |

  [...]

  | reverse(...)
  |   L.reverse() -- reverse *IN PLACE*
  |
  | sort(...)
  |   L.sort(cmp=None, key=None, reverse=False) -- stable sort *IN PLACE*;
  |   cmp(x, y) -> -1, 0, 1
  |

  [...]

Extra

S výše uvedenými funkcemi dir() i help() můžete samozřejmě pracovat i v programu, takže si můžete vytvářet programy, které budou generovat metody vašich objektů nebo nápovědy k nim....

Závěr

Najdete-li něco zajímavého, co tu není, napište to sem.