Regulární výrazy v Pythonu

Jako základ (pokud není uvedeno jinak) je ve všech následujících příkladech brán tento idiom:

>>> python=u"""Python je skvělý objektově orientovaný, interpretovaný a
interaktivní programovací jazyk. Často je srovnáván (samozřejmě příznivě,
zeptejte se Googla ;-)) s jazyky C, Visual Basic, Java, Perl, Scheme,....
a je s ním daleko větší zábava."""

;-)

Neregulární výrazy

Člověk dlouho vystačí při hledání či nahrazování řetězců v textu s obyčejnými funkcemi, jako např.:

>>> print python.find(u"skvělý")
10

>>> print python.replace(u"skvělý",u"výborný")
Python je výborný objektově orientovaný, interpretovaný a interaktivní programov
ací jazyk. Často je srovnáván (samozřejmě příznivě, zeptejte se Googla ;-)) s ja
zyky C, Visual Basic, Java, Perl, Scheme,.... a je s ním daleko větší zábava.

>>> print python.count(u"a")
19

Jednoho dne však potřebuje, najít a vypsat např. všechna slova, která začínají na velká písmena, všechny emailové adresy nebo nahradit všechny odkazy za html formou tagu <a>. A v té chvíli buď začne vytvářet šíleně složité algoritmy za použití výše uvedených funkcí nebo se naučí používat regulární výrazy.

Jednoduché příklady,

které se sice dají dělat dělat i pomocí výše uvedených metod, ale zde slouží k seznámení s modulem re.:

>>> import re
>>> re.search(u"skvělý", python)
<_sre.SRE_Match object at 0x00A37138>
>>> dir(re.search(u"skvělý", python))
['__copy__', '__deepcopy__', 'end', 'expand', 'group', 'groupdict', 'groups', 's
pan', 'start']
>>> re.search(u"skvělý", python).start()
10
>>> print re.sub(u"skvělý",u"výborný", python)
Python je výborný objektově orientovaný, interpretovaný a interaktivní programov
ací jazyk. Často je srovnáván (samozřejmě příznivě, zeptejte se Googla ;-)) s ja
zyky C, Visual Basic, Java, Perl, Scheme,.... a je s ním daleko větší zábava.

>>> re.findall(u"a", python)
[u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u
'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a']
>>> len(re.findall(u"a", python))
19

Zatím regulární výrazy jsou složitější než neregulární. Jejich krása však teprve přichází.

Základní sémantika

Základ re výrazů je jiný, než je zvyklá většina z Windows/Linuxu. Ve Windows se tato konvence používá výhradně na hledání souborů, v re však na prohledávání jakéhokoliv textu.

Chceme-li obyčejně vyhledat všechny soubory, píšeme *. V re to je však .*. Tečka znamená jakýkoliv jeden znak, * pak, že se může libovolněkrát opakovat. ? obyčejně znamená přesně jeden znak, v re to je . (tečka). Těchto tzv. metaznaků je mnohem více a umí mnohem více, než jakýkoliv začátečník může jen doufat nebo si vůbec představit.

Regulární příklady se dají použít na následující typy úloh. Poznámka pro váhavé: neváhejte sem přidávat další příklady, třeba vždy, když se vám podaří něco nového s regulárními vzory vyřešit:

Najdi všechna slova, která začínají na "o"

>>> re.findall("\Wo\w*", python, re.U)
[u' objektov\\u011b', u' orientovan\\xfd']
"\Wo\w*":
 • \W značí v hatmatilce regulárních výrazů jakýkoliv jeden znak, který je jiný než písmeno. Tedy mezera, tečka, uvozovky, Enter, apod. Před naším slovem nemusí být totiž jen mezera.
 • "o" - zde je znak "sám za sebe". Tedy po nějakém znaku musí být "o".
 • Dál může pokračovat jakékoliv písmeno (\w - jakékoliv písmeno kromě mezery - tedy opak \W), které se může libovolněkrát (0x, 1x, 2x, ....) opakovat (*) - pokaždé to může být písmeno jiné.
python:
prohledávaný řetězec
re.U:
aby nám to fungovalo i pěkně na češtinu, na Unicode
[u' objektov\u011b', u' orientovan\xfd']:
připadá-li vám, že to není česky, tak se mýlíte. Jen Python neumí v seznamu česky nativně tisknout, což se dá obejít tím, že seznam budete procházet v cyklu a tisknout jednotlivé položky zvlášť.

Najdi všechna slova, která začínají na malé nebo i velké S

>>> re.findall(" [sS]\w*", python, re.U)
[u' skv\u011bl\xfd', u' srovn\xe1v\xe1n', u' se', u' s', u' Scheme', u' s']

Téměř to samé jako minule, jen:

[sS]:
Na začátku může být buď ([]) s nebo S. Buď jedno nebo druhé.

Najdi text, obsah a priponu

# -*- coding: cp1250 -*-
import re

text="""---bladsasda text: ahoj obsah: jirka.novy pripona: txt blasdadsbla     ---
---blaasdasdla bla text: nazdar obsah: marek.zeleny pripona: txt blaasdasdbla ---
---blasdasd bla bla text: cau obsah: tonda.vokoun pripona: txt bla asdasda ---"""

# "text:" - hledá slovo "text:"
# "*" - předchozí znak se může libovolněkrát opakovat
# " *" - mezera se může libovolněkrát oprakovat
# \w - jedno písmeno, jakékoliv
# \w+ - písmeno se může libovolněkrát opakovat, nejméně však jednou - jinými slovy je to "slovo"
# (\w+) - bude zahrnuto do výsledku hledání jako např. skupina 1 = vyskyt.group(1)
# "obsah: *" - dále musí následovat slovo "obsah" následovaný libovolným počtem mezer
# (\w+\.\w+) - dvě slova oddělená tečkou, ve výsledcích to bude skupina 2
# atd. atd.
vzor="text: *(\w+) *obsah: *(\w+\.\w+) *pripona: *(\w+)"

# finditer postupně nalézá všechny výskyty v textu - v tomto případě po řádcích
for vyskyt in re.finditer(vzor, text):

  # vytiskne skupinu 1 (to co je ve vzoru v první závorce, skuponu i tři)
  print vyskyt.group(1)+" - "+ vyskyt.group(2)+" - "+ vyskyt.group(3)

Najdi všechny emailové adresy

waiting for you ;-)

Grafické znázornění

http://wiki.python.org/moin/RegularExpression?action=AttachFile&do=get&target=regex_characters.png http://taoriver.net/img/for_pi/regex_flags.png