py25.png

PyGTK

je wrapper na knihovnu GTK+ http://www.gtk.org. PyGTK žije na http://www.pygtk.org/.

Hello World

Takto vypadá asi nejjednodušší program v PyGTK:

import pygtk
pygtk.require("2.0")

import gtk

# Vytvoříme nové okno
window = gtk.Window()

# Tady spojíme událost "delete-event" (zavření okna)
# s ukončením programu pomoí zavolání gtk.main_quit,
# která zapříčiní ukončení hlavní programové smyčky gtk.main()
window.connect("delete-event", gtk.main_quit)

# Vytvoříme nový popisek s popisem "Ahoj světe!!!"
label = gtk.Label("Ahoj světe!!!")

# A popisek připojíme do hlavního okna, které funguje jako kontejner
window.add(label)

# Tímto prohlásíme okno za připravené ke zobrazení
window.show_all()

# A spustíme hlavní programovou smyčku
gtk.main()

Generovanie GUI

Formuláre pre GTK si môžete písať aj sami ručne, ale prečo sa s tým trápiť, keď máme na to viacero programov.