Edit detail for PythonAGlade revision 2 of 1

2
Editor: geon
Time: 2011/10/13 21:13:38 GMT+2
Note: pridavani znacek 2x-3x

changed:
-
.. image:: py25.png
  :align: right

Python a Glade
=================

Jak určitě víte, existuje skvělý nástroj na naklikání GTK+ widgetů - glade http://glade.gnome.org/ (případně glade pro windows http://gladewin32.sourceforge.net/modules/news/). Z něj vyleze XML soubor, který se da použít z mnoha programovacích jazyků a jedním z nich je i Python.
Budu sem dávat svoje postřehy, současně s tím, jak se GTK+ učím. 

První - změna labelu po kliknutí na tlačítko
--------------------------------------------------
| **Cíl:** po kliknutí na tlačítko button1 se změní text labelu label1 na současný text v entry1.
| **Widgety:** window, fixed, label, entry, button (learn1.glade soubor http://www.py.cz/learn1.glade)
 
Zdrojový kód::
 
  # -*- coding: cp1250 -*- 
  #!/usr/bin/python
  
  import os,sys
  import pygtk
  pygtk.require("2.0") 
  import gtk 
  import gtk.glade 
  
  def glade_file_missing(fname):
    "Rucne delane okno, ktere se objevi, kdyz se zapomeme stahnout *.glade soubor"
    
    url="http://www.py.cz/"
    win=gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
    win.connect("destroy", gtk.main_quit)
    win.set_resizable(False)
    win.set_border_width(10)
    win.set_position(gtk.WIN_POS_CENTER)
    win.set_title(u"Upozornění na chybějící soubor")
  
    vbox=gtk.VBox(False, 3)
    win.add(vbox)
    vbox.show()
    hbox=gtk.HBox(False,3)
    vbox.pack_start(hbox)
  
    image=gtk.Image()
    image.set_from_stock(gtk.STOCK_DIALOG_ERROR, gtk.ICON_SIZE_DIALOG)
    button=gtk.Button(None,gtk.STOCK_STOP)
    button.connect("clicked",gtk.main_quit)
    label=gtk.Label(u"CHYBÍ SOUBOR "+fname+"\n\n"+url+fname)
  
    hbox.pack_start(image)
    hbox.pack_start(label)
    vbox.pack_start(button)
  
    win.show_all()
  
    gtk.main()
    sys.exit(1)

  class window1Handlers: #vytvorim si tridu jejiz metody budou obsluhovat udalosti widgetu
    """metody jsou obsluha udalosti widgetu, jmeno metody se musi shodovat se jmenem udalosti nastavenym v Glade"""
  
    def on_window1_destroy(widget):
      gtk.main_quit()
  
    def on_button1_clicked(widget):
      window1['label1'].set_text(window1['entry1'].get_text())
  

  class WidgetsWrapper:
    "Zde se zajistí nactení *.glade souboru a svázaní jeho definovaných událostí s funkcemi zde."
    
    def __init__(self,file_name,widget_name,handlers_class):
      self.glade_file=file_name
      self.widgets = gtk.glade.XML (file_name, widget_name)
      self.widgets.signal_autoconnect(handlers_class.__dict__)
  
    def __getitem__(self, key):
      """diky tehle fci jde pouzit jmeno_instance['jmeno_widgetu']"""
      
      return self.widgets.get_widget(key)
  

  # ---- zacatek -----------------
  
  if not os.path.exists("learn1.glade"):
    glade_file_missing("learn1.glade")
  
  window1=WidgetsWrapper("learn1.glade", "window1",window1Handlers)
  gtk.main()

Druhý - minitextový editor s dialogy pro otevření a uložení souboru
--------------------------------------------------------------------
| **Cíl:** obsluha gtk.filechooserdialog-u jako dialogu pro otevření a uložení souboru
| **Widgety:** window, vbox, hbox, alignment, label, button, textview, filechooserdialog, dialog, image ("learn2.glade soubor":http://www.py.cz/learn2.glade)
| V tomto příkladu lze otevřít pouze soubory uložené v ISO nebo UTF kódování - pro zobrazení obsahu souboru ve win-1250 je potreba odkomentovat radek kodu s konverzi na unicode (data=unicode(data,"cp1250"))

Zdrojový kód::

 #!/usr/bin/python
 
 import sys,os
 import pygtk 
 pygtk.require("2.0") 
 import gtk 
 import gtk.glade
 
 def glade_file_missing(fname):
   url="http://www.py.cz/"
   win=gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
   win.connect("destroy", gtk.main_quit)
   win.set_resizable(False)
   win.set_border_width(10)
   win.set_position(gtk.WIN_POS_CENTER)
   win.set_title("Chybi soubor")
   
   vbox=gtk.VBox(False, 3)
   win.add(vbox)
   vbox.show()
   hbox=gtk.HBox(False,3)
   vbox.pack_start(hbox)
   
   image=gtk.Image()
   image.set_from_stock(gtk.STOCK_DIALOG_ERROR, gtk.ICON_SIZE_DIALOG)
   button=gtk.Button(None,gtk.STOCK_STOP)
   button.connect("clicked",gtk.main_quit)
   label=gtk.Label("CHYBI SOUBOR "+fname+"\n\n"+url+fname)
   
   hbox.pack_start(image)
   hbox.pack_start(label)
   vbox.pack_start(button)
   
   win.show_all()
   
   gtk.main()
   sys.exit(1)


 if not os.path.exists("learn2.glade"):
   glade_file_missing("learn2.glade")
 
 class window1Handlers:
   """
   metody jsou obsluha udalosti widgetu, jmeno metody se musi shodovat se jmenem udalosti nastavenym v Glade
   window1 - globalni promenna - instance tridy WidgetsWrapper
   """
   def on_window1_destroy(widget):
     gtk.main_quit()
   
   def on_button1_clicked(widget):
     """otevre dialog pro otevreni souboru a obsah souboru vypise do textview"""
     open_dialog=gtk.glade.XML(window1.glade_file,"open_dialog").get_widget("open_dialog") #nactu si dialog pro otevreni souboru
     
     retval=open_dialog.run()
     if retval==gtk.RESPONSE_OK:
       fname=unicode(open_dialog.get_filename())
       fin=open(fname,"r")
       data=fin.read()
       #data=unicode(data,"cp1250") #odkomentujte tento radek, pokud chcete nacitat soubory v kodovani windows-1250
       fin.close()
       
       window1["label2"].set_text(fname) # zobrazeni soucasneho jmena souboru
       
       textview=window1["textview1"] # textview je widget, ktery zobrazuje obsah gtk.TextBuffer
       text_buffer=gtk.TextBuffer(None) # vytvorim buffer
       textview.set_buffer(text_buffer) # reknu textview ktery buffer ma zobrazovat
       text_buffer.set_text(data) # a zapisu data do bufferu
     
     # po zavolani run() je treba manualne dialog znicit - pokud tuhle metodu nezavolate, dilalog se neukonci, ale uz nebude "aktivni"
     open_dialog.destroy()
     
   def on_button2_clicked(widget):
     """ulozi obsah textview do souboru, ktery je vybran pomoci save dialogu"""
     save_dialog=gtk.glade.XML(window1.glade_file,"save_dialog").get_widget("save_dialog")
     save_dialog.set_filename(window1["label2"].get_text())
     
     retval=save_dialog.run()
     if retval==gtk.RESPONSE_OK:
       fname=unicode(save_dialog.get_filename())
       if os.path.exists(fname): # okud uz soubor existuje, zeptam se, jestli prepsat
         overwrite_dialog=gtk.glade.XML(window1.glade_file,"dialog_overwrite").get_widget("dialog_overwrite")
         
         retval=overwrite_dialog.run()
         if retval!=gtk.RESPONSE_OK: # pokud nebylo stisknuto tlacitko potvrzujici prepsani
           overwrite_dialog.destroy() 
           save_dialog.destroy() #ukoncim oba dialogy
           return() # a vyskocim z cele metody
         overwrite_dialog.destroy()
     
       text_buffer=window1['textview1'].get_buffer() # protoze nelze pracovat primo s textview, vytahnu si buffer ktery zobrazuje
       start=text_buffer.get_start_iter() # ke cteni z bufferu je potreba znat zacatek a konec useku, ktery chceme cist - tady mam zacatek
       end=text_buffer.get_end_iter() # a tady konec
     
       data=text_buffer.get_text(start, end, True) # prectu data z bufferu - od pozice start do pozice end, vcetne "hidden" znaku
       open(fname, 'w').write(data) # a zapisu je do souboru
       window1['label2'].set_text(fname) # nastavim label se jmenem souboru, na soubor do jakeho jsem to ulozil
     
     save_dialog.destroy()
 
 class WidgetsWrapper:
   def __init__(self,file_name,widget_name,handlers_class):
     self.glade_file=file_name
     self.widgets = gtk.glade.XML (file_name, widget_name)
     self.widgets.signal_autoconnect(handlers_class.__dict__)
     
   def __getitem__(self, key):
     """diky tehle fci jde pouzit jmeno_instance['jmeno_widgetu']"""
     return self.widgets.get_widget(key)
  
  
 window1=WidgetsWrapper("learn2.glade", "window1",window1Handlers)
 
 gtk.main()

Zdroje
-------------
- Vytvoření jednoduchého dialogu: http://www.writelinux.com/glade/ (anglicky)
- Úvod do práce s Glade 2: http://www.kplug.org/glade_tutorial/glade2_tutorial/glade2_introduction.html (anglicky)


py25.png

Python a Glade

Jak určitě víte, existuje skvělý nástroj na naklikání GTK+ widgetů - glade http://glade.gnome.org/ (případně glade pro windows http://gladewin32.sourceforge.net/modules/news/). Z něj vyleze XML soubor, který se da použít z mnoha programovacích jazyků a jedním z nich je i Python. Budu sem dávat svoje postřehy, současně s tím, jak se GTK+ učím.

První - změna labelu po kliknutí na tlačítko

Cíl: po kliknutí na tlačítko button1 se změní text labelu label1 na současný text v entry1.
Widgety: window, fixed, label, entry, button (learn1.glade soubor http://www.py.cz/learn1.glade)

Zdrojový kód:

# -*- coding: cp1250 -*-
#!/usr/bin/python

import os,sys
import pygtk
pygtk.require("2.0")
import gtk
import gtk.glade

def glade_file_missing(fname):
  "Rucne delane okno, ktere se objevi, kdyz se zapomeme stahnout *.glade soubor"

  url="http://www.py.cz/"
  win=gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
  win.connect("destroy", gtk.main_quit)
  win.set_resizable(False)
  win.set_border_width(10)
  win.set_position(gtk.WIN_POS_CENTER)
  win.set_title(u"Upozornění na chybějící soubor")

  vbox=gtk.VBox(False, 3)
  win.add(vbox)
  vbox.show()
  hbox=gtk.HBox(False,3)
  vbox.pack_start(hbox)

  image=gtk.Image()
  image.set_from_stock(gtk.STOCK_DIALOG_ERROR, gtk.ICON_SIZE_DIALOG)
  button=gtk.Button(None,gtk.STOCK_STOP)
  button.connect("clicked",gtk.main_quit)
  label=gtk.Label(u"CHYBÍ SOUBOR "+fname+"\n\n"+url+fname)

  hbox.pack_start(image)
  hbox.pack_start(label)
  vbox.pack_start(button)

  win.show_all()

  gtk.main()
  sys.exit(1)

class window1Handlers: #vytvorim si tridu jejiz metody budou obsluhovat udalosti widgetu
  """metody jsou obsluha udalosti widgetu, jmeno metody se musi shodovat se jmenem udalosti nastavenym v Glade"""

  def on_window1_destroy(widget):
    gtk.main_quit()

  def on_button1_clicked(widget):
    window1['label1'].set_text(window1['entry1'].get_text())


class WidgetsWrapper:
  "Zde se zajistí nactení *.glade souboru a svázaní jeho definovaných událostí s funkcemi zde."

  def __init__(self,file_name,widget_name,handlers_class):
    self.glade_file=file_name
    self.widgets = gtk.glade.XML (file_name, widget_name)
    self.widgets.signal_autoconnect(handlers_class.__dict__)

  def __getitem__(self, key):
    """diky tehle fci jde pouzit jmeno_instance['jmeno_widgetu']"""

    return self.widgets.get_widget(key)


# ---- zacatek -----------------

if not os.path.exists("learn1.glade"):
  glade_file_missing("learn1.glade")

window1=WidgetsWrapper("learn1.glade", "window1",window1Handlers)
gtk.main()

Druhý - minitextový editor s dialogy pro otevření a uložení souboru

Cíl: obsluha gtk.filechooserdialog-u jako dialogu pro otevření a uložení souboru
Widgety: window, vbox, hbox, alignment, label, button, textview, filechooserdialog, dialog, image ("learn2.glade soubor":http://www.py.cz/learn2.glade)
V tomto příkladu lze otevřít pouze soubory uložené v ISO nebo UTF kódování - pro zobrazení obsahu souboru ve win-1250 je potreba odkomentovat radek kodu s konverzi na unicode (data=unicode(data,"cp1250"))

Zdrojový kód:

#!/usr/bin/python

import sys,os
import pygtk
pygtk.require("2.0")
import gtk
import gtk.glade

def glade_file_missing(fname):
  url="http://www.py.cz/"
  win=gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
  win.connect("destroy", gtk.main_quit)
  win.set_resizable(False)
  win.set_border_width(10)
  win.set_position(gtk.WIN_POS_CENTER)
  win.set_title("Chybi soubor")

  vbox=gtk.VBox(False, 3)
  win.add(vbox)
  vbox.show()
  hbox=gtk.HBox(False,3)
  vbox.pack_start(hbox)

  image=gtk.Image()
  image.set_from_stock(gtk.STOCK_DIALOG_ERROR, gtk.ICON_SIZE_DIALOG)
  button=gtk.Button(None,gtk.STOCK_STOP)
  button.connect("clicked",gtk.main_quit)
  label=gtk.Label("CHYBI SOUBOR "+fname+"\n\n"+url+fname)

  hbox.pack_start(image)
  hbox.pack_start(label)
  vbox.pack_start(button)

  win.show_all()

  gtk.main()
  sys.exit(1)


if not os.path.exists("learn2.glade"):
  glade_file_missing("learn2.glade")

class window1Handlers:
  """
  metody jsou obsluha udalosti widgetu, jmeno metody se musi shodovat se jmenem udalosti nastavenym v Glade
  window1 - globalni promenna - instance tridy WidgetsWrapper
  """
  def on_window1_destroy(widget):
    gtk.main_quit()

  def on_button1_clicked(widget):
    """otevre dialog pro otevreni souboru a obsah souboru vypise do textview"""
    open_dialog=gtk.glade.XML(window1.glade_file,"open_dialog").get_widget("open_dialog") #nactu si dialog pro otevreni souboru

    retval=open_dialog.run()
    if retval==gtk.RESPONSE_OK:
      fname=unicode(open_dialog.get_filename())
      fin=open(fname,"r")
      data=fin.read()
      #data=unicode(data,"cp1250") #odkomentujte tento radek, pokud chcete nacitat soubory v kodovani windows-1250
      fin.close()

      window1["label2"].set_text(fname) # zobrazeni soucasneho jmena souboru

      textview=window1["textview1"] # textview je widget, ktery zobrazuje obsah gtk.TextBuffer
      text_buffer=gtk.TextBuffer(None) # vytvorim buffer
      textview.set_buffer(text_buffer) # reknu textview ktery buffer ma zobrazovat
      text_buffer.set_text(data) # a zapisu data do bufferu

    # po zavolani run() je treba manualne dialog znicit - pokud tuhle metodu nezavolate, dilalog se neukonci, ale uz nebude "aktivni"
    open_dialog.destroy()

  def on_button2_clicked(widget):
    """ulozi obsah textview do souboru, ktery je vybran pomoci save dialogu"""
    save_dialog=gtk.glade.XML(window1.glade_file,"save_dialog").get_widget("save_dialog")
    save_dialog.set_filename(window1["label2"].get_text())

    retval=save_dialog.run()
    if retval==gtk.RESPONSE_OK:
      fname=unicode(save_dialog.get_filename())
      if os.path.exists(fname): # okud uz soubor existuje, zeptam se, jestli prepsat
        overwrite_dialog=gtk.glade.XML(window1.glade_file,"dialog_overwrite").get_widget("dialog_overwrite")

        retval=overwrite_dialog.run()
        if retval!=gtk.RESPONSE_OK: # pokud nebylo stisknuto tlacitko potvrzujici prepsani
          overwrite_dialog.destroy()
          save_dialog.destroy() #ukoncim oba dialogy
          return() # a vyskocim z cele metody
        overwrite_dialog.destroy()

      text_buffer=window1['textview1'].get_buffer() # protoze nelze pracovat primo s textview, vytahnu si buffer ktery zobrazuje
      start=text_buffer.get_start_iter() # ke cteni z bufferu je potreba znat zacatek a konec useku, ktery chceme cist - tady mam zacatek
      end=text_buffer.get_end_iter() # a tady konec

      data=text_buffer.get_text(start, end, True) # prectu data z bufferu - od pozice start do pozice end, vcetne "hidden" znaku
      open(fname, 'w').write(data) # a zapisu je do souboru
      window1['label2'].set_text(fname) # nastavim label se jmenem souboru, na soubor do jakeho jsem to ulozil

    save_dialog.destroy()

class WidgetsWrapper:
  def __init__(self,file_name,widget_name,handlers_class):
    self.glade_file=file_name
    self.widgets = gtk.glade.XML (file_name, widget_name)
    self.widgets.signal_autoconnect(handlers_class.__dict__)

  def __getitem__(self, key):
    """diky tehle fci jde pouzit jmeno_instance['jmeno_widgetu']"""
    return self.widgets.get_widget(key)


window1=WidgetsWrapper("learn2.glade", "window1",window1Handlers)

gtk.main()

Zdroje