Na počátku byl v konferenci py.cz nevinný dotaz:

Jak se udělá v pythonu mřížka s devíti čarami svisle a devíti čarami vodorovně?

Někdo se dožadoval upřesnění, někdo od ruky vysmahnul textové řešení. Pár odpovědí:

 # Napr. takto :-) 
 # _ _ _ _ _ _ _ _ 
 # |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 # |_|_|_|_|_|_|_|_|
 # |_|_|_|_|_|_|_|_|
 # |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 # |_|_|_|_|_|_|_|_|
 # |_|_|_|_|_|_|_|_|
 # |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 # |_|_|_|_|_|_|_|_|

 Ale teraz vazne. Z Vasej otazky nie je sasne, na co presne potrebujete tu 
 mriezku. V samotnom Pythone vytvorite mriezku pravdepodobne tazko. Ak 
 potrebujete mriezku nakreslit do obrazku, skuste pouzit komponentu PIL alebo 
 balik graphics z frameworku Reportlab.

Nebo:

 Já vám dám mřížku.

 Budete na to potřebovat specielně licencovanou knihovnu od Microsoftu.

 Další možnost je toto:

   x=y=20
   print ' ' + '_' * (2*x-1) + ('\n|' + '_|' * x) * y

 EULA: Tento zdrojový kód je možné použít a šířit pouze v případě jeho
 plného grokování.

 Hezký den.

Pak se, po čase, objevil následující příspěvek,

který rozpoutal tu pravou diskuzi:

 from Tkinter import *
 import random

 KROK=30                   # velikost jednoho ctverecku
 OKRAJ=20                  # velikost okraje
 DELKA=10                  # pocet poli
 BARVA={0:'white',1:'red', 2:'lightgreen'}  # barvicky (free bonus)

 def ctverec(x,y,vypln):
   "Vytiskne ctverecek v souradnicich x,y a s vyplni"
   x=x*KROK+OKRAJ
   y=y*KROK+OKRAJ
   canvas.create_rectangle(x,y,x+KROK,y+KROK,fill=BARVA[vypln])

 def sachovnice():
   "Vymalovani sachovnice bunek"
   for y in range(DELKA):
     for x in range(DELKA):
         bakterie=(random.randint(0,2))
         ctverec(x,y, bakterie)

 # inicializace Tkinter
 root=Tk()
 root.title("Sachovnice")
 frame=Frame(root)
 frame.pack()
 canvas=Canvas(frame, bg='white', height=DELKA*KROK+2*OKRAJ, width=DELKA*KROK+2*OKRAJ)
 canvas.pack()

 # vykresleni sachovnice
 sachovnice()
 root.mainloop() 

Jen pár reakcí:

range a xrange

No a pak vznikla válka mezi range a xrange. Zastánci range měli v rukávu jen to, že se to doteď dělalo tak, tak proč nějaké novinky. Xrange-isti zase výhled do budoucna. Padaly poznámky na rychlost, efektivitu, atd. Jeden příspěvek za všechny:

 >>Místo range(DELKA) je lepší používat xrange(DELKA).
 >
 >>
 >> co se tyká budoucnosti moc ne ....
 >> xrange je na seznamu to be removed 
 >> http://www.python.org/peps/pep-3000.html
 >> tak ze pod budoucími verzemi pythonu nepouzitelne

 Dovolím si důrazně nesouhlasit. Stejný dokument
 říká, že range() má vracet iterátor. Jinými slovy
 to znamená, že se staré range() má zcela zrušit
 a xrange() se má přejmenovat na range().

 Uvedený dokument je navíc věnován "hypotetické
 budoucí verzi Pythonu" a slouží spíš pro diskusi
 a ověřování nápadů při dalším vývoji.

 Hlavním důvodem pro můj důrazný nesouhlas je
 rozdíl ve funčnosti (efektivnosti) range()
 a xrange(). Jméno není tak důležité. Přejmenování
 funkce se dá v Pythonu dosáhnout velmi snadno:

 >>>>>> range
 <built-in function range>
 >>>>>> xrange
 <type 'xrange'>

 >>>>>> range = xrange
 >>>>>> range
 <type 'xrange'>
 >>>>>>

 Tím už nyní dosáhnu toho, že se zahodí odkaz 
 na zabudovanou funkci range() a pod tímto jménem
 se podstrčí xrange(). Funguje to ale jenom v daném
 (lokálním) prostoru jmen.

 Aby budoucí verze Pythonu neznemožnila používání
 starších programů, které používají xrange(), může
 provést něco takového (trochu chytřeji):

 def xrange():
   # print 'Varovani...'
   return range()

 To znamená, že všude, kde budu používat
 (v té době již nepodporovanou) funkci xrange(),
 bude potichu nahrazena použitím nové range().
 Jakmile to bude aktuální, dá se najevo
 změna trochu hlasitěji (naznačeno zakomentovaným
 printem).

Také se probrala otázka češtiny v programech a její užitečnost, bublinová nápověda, Style guide, a další. Vcelku široký záběr.

Pak ještě

byl script ještě upraven a také převeden na pygame platformu:

 Přidal jsem funkci sachovniceKlik - překreslení sachovnice. A přidal i
 výpis souřadnice myši, aby případný zájemce viděl podstatu věci. A
 přejmenování ctverec --> bunka. Ženský rod láká více pozornosti ;-) a je
 to méně otřepané. 

Tkinter

  # -*- coding: cp1250 -*-

  from Tkinter import *
  import random

  KROK = 30  # velikost jedné buňky
  OKRAJ = 20 # velikost okraje
  DELKA = 10 # počet polí
  POZADI = 'white' # barva pozadí
  BARVA = ['white', 'orangered', 'lightgreen', 'yellow']  # barvičky 

  def bunka(souradnice, barva):
    u"""Vytiskne buňku na plátno v souřadnicích (x, y) zadanou barvou."""

    x=souradnice[0]
    y=souradnice[1]

    # výpočet pixelových souřadnic rohů buňky
    levy = x*KROK + OKRAJ
    pravy = levy + KROK
    horni = y*KROK + OKRAJ
    dolni = horni + KROK

    platno.create_rectangle(levy, horni, pravy, dolni, fill=barva)

  def sachovnice():
    u"""Vymalování šachovnice na plátno s náhodnou barvou v buňce."""

    for y in xrange(DELKA):
      for x in xrange(DELKA):
        bakterie = random.randint(0,len(BARVA)-1)
        bunka((x, y), BARVA[bakterie])

  def sachovniceKlik(udalost):
    u"""Pomocná funkce při volání z kliku myši."""

    print u"Souřadnice myši: (%i, %i)" % (udalost.x, udalost.y)
    sachovnice()     

  # Inicializace Tkinter.
  root = Tk()
  root.title(u"Šachovnice")
  root.bind('<Button-1>', sachovniceKlik)
  frame = Frame(root)
  frame.pack()

  # Vytvoření mého plátna, na které se bude kreslit
  platno = Canvas(frame,
          bg=POZADI, 
          height=DELKA*KROK+2*OKRAJ,
          width=DELKA*KROK+2*OKRAJ)
  platno.pack()

  # Vykreslení šachovnice na moje plátno
  sachovnice()

  # Spuštění uživatelského rozhraní
  root.mainloop()

Pygame

  # -*- coding: cp1250 -*-

  import pygame, random
  from pygame.locals import *

  KROK = 30  # velikost jedné buňky
  OKRAJ = 20 # velikost okraje
  DELKA = 10 # počet polí
  POZADI = 'white' # barva pozadí
  BARVA = ['white', 'orangered', 'lightgreen', 'yellow']  # barvičky 

  def bunka(souradnice, barva):
    u"""Vytiskne buňku na plátno v souřadnicích (x, y) zadanou barvou."""

    x=souradnice[0]
    y=souradnice[1]

    # výpočet souřadnic
    poziceX = x*KROK + OKRAJ
    poziceY = y*KROK + OKRAJ
    sirka = KROK + 1
    vyska = KROK + 1
    umisteni = pygame.Rect(poziceX, poziceY, sirka, vyska)

    # Vybarvení plochy buňky
    pygame.draw.rect(platno, barva, umisteni) 
    # Vybarvení černého rámečku kolem buňky
    pygame.draw.rect(platno, pygame.color.Color('black'), umisteni, 1) 

  def sachovnice():
    u"""Vymalování šachovnice na plátno s náhodnou barvou v buňkách."""

    for y in xrange(DELKA):
      for x in xrange(DELKA):
        bakterie = random.randint(0,len(BARVA)-1)
        bunka((x, y), pygame.color.Color(BARVA[bakterie]))

  # Inicializace pygame
  sirkaPlochy = DELKA*KROK+2*OKRAJ
  vyskaPlochy = DELKA*KROK+2*OKRAJ
  platno = pygame.display.set_mode((sirkaPlochy, vyskaPlochy))
  platno.fill(pygame.color.Color(POZADI))
  hodiny=pygame.time.Clock() 

  # Vykreslení šachovnice na plátno
  sachovnice()
  pygame.display.flip()

  # Čekání na události
  opakovat=1
  while opakovat:
    for udalost in pygame.event.get():
      if udalost.type == pygame.QUIT:
        # Končíme   
        opakovat=0
      if udalost.type == MOUSEBUTTONDOWN:
        # Překreslíme šachovnici
        print u"Souřadnice myši: ", udalost.pos
        sachovnice()
        pygame.display.flip()

  pygame.quit()  # úklid

PyQt_PySide

 # -*- coding: utf-8 -*-
 #
 # Nevim, co je presne zadani, ale tohle je taky mrizka 9x9...

 from qt import *
 from qttable import QTable
 import sys

 # velikost bunky "mrizky"
 SIZE = 30

 class MainForm(QMainWindow):
   def __init__(self,parent = None,name = None,fl = 0):
     # inicializace okna
     QMainWindow.__init__(self,parent,name,fl)
     self.setCaption('Qt Mrizka - at uz je to cokoli...')
     self.setCentralWidget(QWidget(self,"qt_central_widget"))
     mainFromLayout = QGridLayout(self.centralWidget(),1,1,11,6,"mainFromLayout")

     # samotna "mrizka"
     self.mrizka = QTable(self.centralWidget(),"mrizka")
     self.mrizka.setLineWidth(1)
     self.mrizka.setNumRows(9)
     self.mrizka.setNumCols(9)

     # zmena velikosti bunek, to uz je jen jako bonus...
     for i in range(self.mrizka.numRows()):
       self.mrizka.setRowHeight(i, SIZE)
     for j in range(self.mrizka.numCols()):
       self.mrizka.setColumnWidth(j, SIZE)

     # zarovnani v oknu
     mainFromLayout.addWidget(self.mrizka,0,0)

 if __name__ == '__main__':
   app = QApplication(sys.argv)
   app.connect(app, SIGNAL('lastWindowClosed()'), app,
         SLOT('quit()'))
   mw = MainForm()
   mw.show()
   app.setMainWidget(mw)
   app.exec_loop()

Tkinter - jako tlačítka

  from Tkinter import *

  hlavni= Tk()

  pocetBunek=9
  velikost=4 

  for i in range(pocetBunek*pocetBunek):

    radek=i/pocetBunek   # vypocet cisla radky
    sloupec=i%pocetBunek  # vypocet cisla sloupce

    tlacitko=Button(hlavni, text=str(i+1), width=velikost*2, height=velikost)
    tlacitko.grid(row=radek, column=sloupec)  

  hlavni.mainloop()