Co je to Tkinter?

py30.png py25.png

Modul Tkinter je tenká pythonovská vrstva nad grafickou knihovnou Tk/Tcl. GUI Tk je sada widgetů definovaná John K. Ousterhoutem již v roce 1987. Od té doby přišlo mnoho nových verzí a vylepšení. Tkinter umožňuje programátorovi vytvářet klasické okenní aplikace, jak je na ně zvyklý z Windows, GNOME či KDE, Macu. Jeden program a funguje bez větších problémů na všech těchto platformách.

Asi je nejpoužívanější hlavně u začátečníků. Jistě neposkytuje všechny vymoženosti jako profi GUI, přesto, nebo právě proto, je u začátečníků svojí jednoduchostí oblíben. Také snad protože se stále nachází ve standardní distribuci a je tak de facto pythonovský GUI standard. Neznamená to však, že v něm nejdou vytvářet komerční plnohodnotné aplikace, někdy však je třeba stahovat ještě další moduly.

Zkratky

  • Tkinter je zkratka z Tk interface (rozhraní nad Tk)
  • Tk je Tool Kit (sada nástrojů)
  • Tcl je Toolkit Control Language (řídící jazyk pro sadu nástrojů)
  • GUI je Graphical User Interface (grafické uživatelské rozhraní) jako protipol k dosovské nebo linuxové konsoli, kde se jedná o čistě textový vstup i výstup.