Edit detail for StatickeMetody revision 2 of 1

2
Editor: manduch
Time: 2010/07/22 15:29:30 GMT+2
Note:

changed:
-
Statické metody v Pythonu
===========================

Dotaz z konference
------------------
>>> Nevíte, jak udělat statickou metody v Pythonu, myslím metodu, 
>>> které není vázána k instanci, tedy self, ale jen ke třídě?


Odpověď 1
----------
s použitím dekorátoru::

  class S(object):
    @staticmethod
    def staticM(pp):
      print pp*2
  
  S.staticM("nazdar ")

více: http://www.ddj.com/184406073

Odpověď 2:
---------
bez dekoratoru, zastarale::

  class S(object):
    
    def staticM(pp):
      print pp*2
      
    staticM=staticmethod(staticM)
  
  S.staticM("nazdar ")

Odpoveď 3:
---------
Ak použijes staticmethod, nemáš prístup k triedovému objektu, ak potrebuješ robiť s triedou a jej "statickými" členmi, použi classmethod::

  class A(object):
  a = 3
  @staticmethod 
  def f():
    print(a)
  @classmethod
  def g(cls):
    print(cls.a)
    
  A.f() # vyhodi chybu, nepozna premennu a
  A.g() # vypíše hodnotu a, teda 3

Statické metody v Pythonu

Dotaz z konference

>>> Nevíte, jak udělat statickou metody v Pythonu, myslím metodu,
>>> které není vázána k instanci, tedy self, ale jen ke třídě?

Odpověď 1

s použitím dekorátoru:

class S(object):
  @staticmethod
  def staticM(pp):
    print pp*2

S.staticM("nazdar ")

více: http://www.ddj.com/184406073

Odpověď 2:

bez dekoratoru, zastarale:

class S(object):

  def staticM(pp):
    print pp*2

  staticM=staticmethod(staticM)

S.staticM("nazdar ")

Odpoveď 3:

Ak použijes staticmethod, nemáš prístup k triedovému objektu, ak potrebuješ robiť s triedou a jej "statickými" členmi, použi classmethod:

class A(object):
 a = 3
 @staticmethod
 def f():
   print(a)
 @classmethod
 def g(cls):
   print(cls.a)

 A.f() # vyhodi chybu, nepozna premennu a
 A.g() # vypíše hodnotu a, teda 3