Edit detail for ThreadySockety revision 1 of 1

1
Editor: pycz
Time: 2006/08/16 13:45:30 GMT+0
Note:

changed:
-
*Výtah z konference. Pozn. chtělo by to ještě k tomu nějakou teorii.*

Zdravím,
=========

tady je něco jako koncept klient-server aplikace, která používá TCP
(omlouvám se za délku, ale myslím že mít funkční příklad je lepší
než nějaké útržky kódu)

**=== server.py ===**::

  #!/usr/bin/python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  import socket
  import thread
  import time
  import message
  
  LOCALHOST=''
  DEFAULT_PORT=43210
  
  def clientHandler(dataSocket):
     try:
       while 1:
         data = message.receiveMessage(dataSocket)
         print '\n\nmessage:', data
         rdata = ''.join(list(reversed(data)))
         time.sleep(2) # pretend we're doing something here...
         print 'sending:', rdata
         sent = message.sendMessage(dataSocket, rdata)
         print 'sent:', sent
     except:
       pass
  
  
  def startServer(port):
     serverSocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
     serverSocket.bind((LOCALHOST, port))
     serverSocket.listen(1)
  
     while 1:
       clientSocket, clientAddress = serverSocket.accept()
       print "Accepted connection"
       thread.start_new_thread(clientHandler, (clientSocket,))
  
  
  if __name__ == "__main__":
     startServer(DEFAULT_PORT)


**=== client.py ===**::
  
  #!/usr/bin/python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  import socket
  import thread
  import time
  import message
  
  outMsg="hello!"
  DEFAULT_PORT=43210
  DEFAULT_HOST='localhost'
  
  def client(dataSocket):
     while 1:
       message.sendMessage(dataSocket, outMsg)
       print "\n\nsent:", outMsg
       inMsg = message.receiveMessage(dataSocket)
       print "received:", inMsg
  
  def mainLoop(hostName, port):
     dataSocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
     try:
       print 'connecting...'
       dataSocket.connect((hostName, port))
       print 'starting thread...'
       thread.start_new_thread(client, (dataSocket,))
     except:
       print 'connection failed'
     while 1:
       print 'something in the main loop...'
       time.sleep(3) # do something
  
  
  if __name__ == '__main__':
     import sys
     try:
      outMsg = sys.argv[1]
     except:
       pass
     mainLoop(DEFAULT_HOST, DEFAULT_PORT)

**=== message.py ===**::
  
  #!/usr/bin/python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  def receiveMessage(dataSocket):
     size = int(dataSocket.recv(4))
     return dataSocket.recv(size)
  
  
  def sendMessage(dataSocket, message):
     size = len(message)
     if size > 9999:
       size = 9999
     dataSocket.send(str(size).rjust(4))
     return dataSocket.send(message[:size])


Upozorňuju, že je to opravdu jenom koncept "jak na to" a sepsal
jsem to celkem narychlo.

Jenom pro úplnost - další možností, tentokráte bez threadů, je použití
select(iwtd, owtd, ewtd![, timeout]) z modulu select. O tom ale snad
někdy příště.

Výtah z konference. Pozn. chtělo by to ještě k tomu nějakou teorii.

Zdravím,

tady je něco jako koncept klient-server aplikace, která používá TCP (omlouvám se za délku, ale myslím že mít funkční příklad je lepší než nějaké útržky kódu)

=== server.py ===:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import socket
import thread
import time
import message

LOCALHOST=''
DEFAULT_PORT=43210

def clientHandler(dataSocket):
   try:
     while 1:
       data = message.receiveMessage(dataSocket)
       print '\n\nmessage:', data
       rdata = ''.join(list(reversed(data)))
       time.sleep(2) # pretend we're doing something here...
       print 'sending:', rdata
       sent = message.sendMessage(dataSocket, rdata)
       print 'sent:', sent
   except:
     pass


def startServer(port):
   serverSocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
   serverSocket.bind((LOCALHOST, port))
   serverSocket.listen(1)

   while 1:
     clientSocket, clientAddress = serverSocket.accept()
     print "Accepted connection"
     thread.start_new_thread(clientHandler, (clientSocket,))


if __name__ == "__main__":
   startServer(DEFAULT_PORT)

=== client.py ===:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import socket
import thread
import time
import message

outMsg="hello!"
DEFAULT_PORT=43210
DEFAULT_HOST='localhost'

def client(dataSocket):
   while 1:
     message.sendMessage(dataSocket, outMsg)
     print "\n\nsent:", outMsg
     inMsg = message.receiveMessage(dataSocket)
     print "received:", inMsg

def mainLoop(hostName, port):
   dataSocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
   try:
     print 'connecting...'
     dataSocket.connect((hostName, port))
     print 'starting thread...'
     thread.start_new_thread(client, (dataSocket,))
   except:
     print 'connection failed'
   while 1:
     print 'something in the main loop...'
     time.sleep(3) # do something


if __name__ == '__main__':
   import sys
   try:
    outMsg = sys.argv[1]
   except:
     pass
   mainLoop(DEFAULT_HOST, DEFAULT_PORT)

=== message.py ===:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

def receiveMessage(dataSocket):
   size = int(dataSocket.recv(4))
   return dataSocket.recv(size)


def sendMessage(dataSocket, message):
   size = len(message)
   if size > 9999:
     size = 9999
   dataSocket.send(str(size).rjust(4))
   return dataSocket.send(message[:size])

Upozorňuju, že je to opravdu jenom koncept "jak na to" a sepsal jsem to celkem narychlo.

Jenom pro úplnost - další možností, tentokráte bez threadů, je použití select(iwtd, owtd, ewtd[, timeout]) z modulu select. O tom ale snad někdy příště.