Edit detail for AhojSvete revision 6 of 1

6
Editor: geon
Time: 2014/07/24 10:08:04 GMT+2
Note:

changed:
-
Hello World v Pythonu na mnoho způsobů
======================================

.. image:: py30.png
  :align: right

.. image:: py25.png
  :align: right


Klasika 2.x
------------
::

 print u"Ahoj světe"

Klasika 3.x
-----------
::

 print ("Ahoj světe!")

Příkazový řádek
---------------
stačí dokonce::

 "Ahoj svete"

Velikonoční vajíčko
--------------------
::

 import __hello__

Tkinter
----------------
::
 
 # -*- coding: utf8 -*-
 from tkinter import *
 
 hlavni=Tk()
 w=Label(hlavni, text="Ahoj světe!")
 w.pack()
 hlavni.mainloop()

Více na TkinterAhojSvete.

[PyQt_PySide]
----
::

 # -*- coding: utf8 -*-

 import sys
 from qt import QApplication, QLabel

 app = QApplication(sys.argv)
 button = QLabel(unicode('Ahoj světe!', 'utf8'), None)
 app.setMainWidget(button)
 button.show()
 app.exec_loop()

Jako modul
----------

Standardní použití jako modulu::

  # ahojsvete.py

  def pozdrav():
    return "Ahoj svete"
  
  if __name__ == "__main__":
    print (pozdrav())
    
  
Použití ze svého scriptu::
  
  import ahojsvete
  print (ahojsvete.pozdrav())

Hello World v Pythonu na mnoho způsobů

py30.png py25.png

Klasika 2.x

print u"Ahoj světe"

Klasika 3.x

print ("Ahoj světe!")

Příkazový řádek

stačí dokonce:

"Ahoj svete"

Velikonoční vajíčko

import __hello__

Tkinter

# -*- coding: utf8 -*-
from tkinter import *

hlavni=Tk()
w=Label(hlavni, text="Ahoj světe!")
w.pack()
hlavni.mainloop()

Více na TkinterAhojSvete.

PyQt_PySide

# -*- coding: utf8 -*-

import sys
from qt import QApplication, QLabel

app = QApplication(sys.argv)
button = QLabel(unicode('Ahoj světe!', 'utf8'), None)
app.setMainWidget(button)
button.show()
app.exec_loop()

Jako modul

Standardní použití jako modulu:

# ahojsvete.py

def pozdrav():
  return "Ahoj svete"

if __name__ == "__main__":
  print (pozdrav())

Použití ze svého scriptu:

import ahojsvete
print (ahojsvete.pozdrav())