Edit detail for IndexError revision 1 of 1

1
Editor: geon
Time: 2006/04/16 12:57:32 GMT+0
Note:

changed:
-
IndexError: list index out of range

 Pokoušíme-li se přistupovat k prvku seznamu, který neexistuje, který je mimo rozsah délky seznamu, dostáváme chybu IndexError. Příklad ::

  >>> jazyky=["Python","C","Java"]
  >>> jazyky[100]
  Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in ?
  IndexError: list index out of range

IndexError: list index out of range

Pokoušíme-li se přistupovat k prvku seznamu, který neexistuje, který je mimo rozsah délky seznamu, dostáváme chybu IndexError. Příklad :

  >>> jazyky=["Python","C","Java"]
  >>> jazyky[100]
  Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in ?
  IndexError: list index out of range