Pravidla slušného chování v konferenci

Jsme rádi, že ses přihlásil do poštovní konference python@py.cz. Abychom předešli zbytečným nedorozuměním, rádi bychom ti hned na začátku sdělili jistá pravidla fungování, na kterých jsme se dohodli a která se nám osvědčila.

Před posláním dotazu do poštovní konference je dobré chvíli přemýšlet. Uvědom si, prosím, že nad Tvým dotazem stráví několik desítek lidí nějaký čas. Svůj čas. Čas, po který se nemohou věnovat své práci, rodině, dětem, manželkám, přítelkyním, manželům, přátelům, konzumaci lihovin či práci na zahradě.

Piš česky nebo slovensky

Také něco z technické stránky psaní. Můžeš nám psát česky i slovensky, s diakritikou či bez ní, to je jedno. Snaž se prosím psát přehledně, je dobré používat interpunkční znaménka a tvořit souvislé věty, které dávají smysl už na první přečtení.

Maž zbytečné

Cituješ-li ve zprávě předchozí mail, ponech z něj, prosím, pouze relevantní části. Je smutné vídat zprávy o dvou větách obsahující pět odstavců z minulého mailu.

Nemačkej "Odpovědět"

Píšeš-li do konference nový příspěvek, který nenavazuje na nějaký starý, nepoužívej prosím tlačítko "Odpovědět". Mnoho lidí totiž používá takové poštovní klienty, kteréžto zobrazují jakési vztahy mezi e-maily, takzvaná vlákna, anglicky thread(s), nejčastěji prostřednictvím stromečku.

Chceš-li proto napsat novou, nenavazující zprávu, pošli ji, prosím, jako novou přímo na adresu python@py.cz. Pro tebe je to sice o deset sekund práce navíc, nám to však pomůže a tobě to v důsledku přinese rychlejší, kvalitnější a přesnější odpověď.

Další doporučení

Pokud už musíš použít HTML formát mailu, snaž se omezit barvičky a zbytečné formátovaní. V první řadě má jít o obsah, že?

Tvou odpověď je dobré situovat pod citovaný blok textu, nikoli nad něj. Důvod je prostý - většina lidí čte shora, ne zdola, a proto je vhodné respektovat tuto přirozenou strukturu.

Snažte se v dotaze být přesní jak to jen jde, včetně (pokud je třeba) následujícího:

  • dobrý popis chyby či problému
  • výpis části kódu, který nefunguje
  • výpis příslušné chybové hlášky
  • někdy je dobré přidat verze operačního systému i Pythona

Hacking a cracking

Pravidelně se objevují žádosti ohledně hackování nebo crackování nebo nabourávání se do počítačů. Pokud jste ještě nečetli, doporučujeme k přečtení článek Erika Raymonda:

Pokud po přečtení tohoto článku stále chcete vědět jak hackovat, ve smyslu jak o tom píše Erik Raymond, vraťte se zpátky a směle pokládejte otázky (po přečtení výše uvedených bodů). Pokud chcete naučit jak crackovat, jděte jinam - nemáme zájem vám v tom pomáhat.

Závěr

Dobře kladené žádosti o pomoc jsou obvykle odpovězeny vcelku ihned, přesto někdy proklouznou pozornosti. Když tedy nedostanete odpověď během jednoho nebo dvou dní (obvykle je to ale rychleji), nebojte se poslat výzvu s dotazem, jestli někdo na vaši odpovědi pracuje.

Pokud jsi dočetl až sem, děkujeme ti. Konference bude pro nás, zkušené harcovníky, mnohem příjemnější, a ty sám dostaneš kvalitnější odpověď.