Edit detail for lambda revision 1 of 1

1
Editor: pycz
Time: 2007/04/01 18:27:05 GMT+0
Note:

changed:
-
Lambda
===============

Funkce lambda jsou tzv. anonymní funkce (funkce, které nemají jméno). Používají se většinou na jednořádkové malé funkce. Lambda funkce nemohou obsahovat, oproti normálním funkcím, příkazy.

Výraz::

 lambda argumenty: výraz 

vrací funkci. Tato se chová stejně jako::

 def name(argumenty):
   return výraz

**Srovnání běžné a lambda funkce**

>>> def f(x):
    return x**2  
>>> print f(8)
64
>>> 
>>> g = lambda x: x**2
>>> 
>>> print g(8)
64Lambda

Funkce lambda jsou tzv. anonymní funkce (funkce, které nemají jméno). Používají se většinou na jednořádkové malé funkce. Lambda funkce nemohou obsahovat, oproti normálním funkcím, příkazy.

Výraz:

lambda argumenty: výraz

vrací funkci. Tato se chová stejně jako:

def name(argumenty):
  return výraz

Srovnání běžné a lambda funkce

>>> def f(x):
    return x**2
>>> print f(8)
64
>>>
>>> g = lambda x: x**2
>>>
>>> print g(8)
64