Edit detail for RegularniVyrazy revision 1 of 1

1
Editor: pycz
Time: 2007/09/04 16:43:58 GMT+0
Note:

changed:
-
Regulární výrazy v Pythonu
============================

Jako základ (pokud není uvedeno jinak) je ve všech následujících příkladech brán tento idiom: 

>>> python=u"""Python je skvělý objektově orientovaný, interpretovaný a
interaktivní programovací jazyk. Často je srovnáván (samozřejmě příznivě,
zeptejte se Googla ;-)) s jazyky C, Visual Basic, Java, Perl, Scheme,....
a je s ním daleko větší zábava."""

;-)

Neregulární výrazy
------------------

Člověk dlouho vystačí při hledání či nahrazování řetězců v textu s obyčejnými funkcemi, jako např.::


  >>> print python.find(u"skvělý")
  10
  
  >>> print python.replace(u"skvělý",u"výborný")
  Python je výborný objektově orientovaný, interpretovaný a interaktivní programov
  ací jazyk. Často je srovnáván (samozřejmě příznivě, zeptejte se Googla ;-)) s ja
  zyky C, Visual Basic, Java, Perl, Scheme,.... a je s ním daleko větší zábava.
  
  >>> print python.count(u"a")
  19

Jednoho dne však potřebuje, najít a vypsat např. všechna slova, která začínají na velká písmena, všechny emailové adresy nebo nahradit všechny odkazy za html formou tagu <a>. A v té chvíli buď začne vytvářet šíleně složité algoritmy za použití výše uvedených funkcí nebo se naučí používat regulární výrazy.

Jednoduché příklady,
-------------------
které se sice dají dělat dělat i pomocí výše uvedených metod, ale zde slouží k seznámení s modulem re.::

  >>> import re
  >>> re.search(u"skvělý", python)
  <_sre.SRE_Match object at 0x00A37138>
  >>> dir(re.search(u"skvělý", python))
  ['__copy__', '__deepcopy__', 'end', 'expand', 'group', 'groupdict', 'groups', 's
  pan', 'start']
  >>> re.search(u"skvělý", python).start()
  10
  >>> print re.sub(u"skvělý",u"výborný", python)
  Python je výborný objektově orientovaný, interpretovaný a interaktivní programov
  ací jazyk. Často je srovnáván (samozřejmě příznivě, zeptejte se Googla ;-)) s ja
  zyky C, Visual Basic, Java, Perl, Scheme,.... a je s ním daleko větší zábava.
  
  >>> re.findall(u"a", python)
  [u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u
  'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a']
  >>> len(re.findall(u"a", python))
  19

Zatím regulární výrazy jsou složitější než neregulární. Jejich krása však teprve přichází.


Základní sémantika
------------------
Základ re výrazů je jiný, než je zvyklá většina z Windows/Linuxu. Ve Windows se tato konvence používá výhradně na hledání souborů, v re však na prohledávání jakéhokoliv textu. 

Chceme-li obyčejně vyhledat všechny soubory, píšeme `*`. V re to je však `.*`. Tečka znamená jakýkoliv jeden znak, `*` pak, že se může libovolněkrát opakovat. ? obyčejně znamená přesně jeden znak, v re to je . (tečka). Těchto tzv. *metaznaků* je mnohem více a umí mnohem více, než jakýkoliv začátečník může jen doufat nebo si vůbec představit.

Regulární příklady se dají použít na následující typy úloh. **Poznámka pro váhavé**: neváhejte sem přidávat další příklady, třeba vždy, když se vám podaří něco nového s regulárními vzory vyřešit:


Najdi všechna slova, která začínají na "o"
...........................................
>>> re.findall("\Wo\w*", python, re.U)
[u' objektov\\u011b', u' orientovan\\xfd']

"\\Wo\\w*": 
   - `\\W` značí v hatmatilce regulárních výrazů jakýkoliv jeden znak, který je jiný než písmeno. Tedy mezera, tečka, uvozovky, Enter, apod. Před naším slovem nemusí být totiž jen mezera.
   - "o" - zde je znak "sám za sebe". Tedy po nějakém znaku musí být "o". 
   - Dál může pokračovat jakékoliv písmeno (`\\w` - jakékoliv písmeno kromě mezery - tedy opak `\\W`), které se může libovolněkrát (0x, 1x, 2x, ....) opakovat (`*`) - pokaždé to může být písmeno jiné. 
  
python:
  prohledávaný řetězec

re.U: 
  aby nám to fungovalo i pěkně na češtinu, na Unicode

![u' objektov\\u011b', u' orientovan\\xfd']: 
  připadá-li vám, že to není česky, tak se mýlíte. Jen Python neumí v seznamu česky nativně tisknout, což se dá obejít tím, že seznam budete procházet v cyklu a tisknout jednotlivé položky zvlášť.
  

Najdi všechna slova, která začínají na malé nebo i velké S
...........................................................
>>> re.findall(" [sS]\w*", python, re.U)
[u' skv\u011bl\xfd', u' srovn\xe1v\xe1n', u' se', u' s', u' Scheme', u' s']

Téměř to samé jako minule, jen:

![sS]:
  Na začátku může být buď ([]) s nebo S. Buď jedno nebo druhé.

Najdi text, obsah a priponu
..............................

::

  # -*- coding: cp1250 -*- 
  import re
  
  text="""---bladsasda text: ahoj obsah: jirka.novy pripona: txt blasdadsbla     ---
  ---blaasdasdla bla text: nazdar obsah: marek.zeleny pripona: txt blaasdasdbla ---
  ---blasdasd bla bla text: cau obsah: tonda.vokoun pripona: txt bla asdasda ---"""
  
  # "text:" - hledá slovo "text:"
  # "*" - předchozí znak se může libovolněkrát opakovat
  # " *" - mezera se může libovolněkrát oprakovat
  # \w - jedno písmeno, jakékoliv
  # \w+ - písmeno se může libovolněkrát opakovat, nejméně však jednou - jinými slovy je to "slovo"
  # (\w+) - bude zahrnuto do výsledku hledání jako např. skupina 1 = vyskyt.group(1)
  # "obsah: *" - dále musí následovat slovo "obsah" následovaný libovolným počtem mezer
  # (\w+\.\w+) - dvě slova oddělená tečkou, ve výsledcích to bude skupina 2
  # atd. atd.  
  vzor="text: *(\w+) *obsah: *(\w+\.\w+) *pripona: *(\w+)"
  
  # finditer postupně nalézá všechny výskyty v textu - v tomto případě po řádcích
  for vyskyt in re.finditer(vzor, text):
    
    # vytiskne skupinu 1 (to co je ve vzoru v první závorce, skuponu i tři)
    print vyskyt.group(1)+" - "+ vyskyt.group(2)+" - "+ vyskyt.group(3)


Najdi všechny emailové adresy
.............................

waiting for you ;-)


Více aneb Záložky, Oblíbené
------------------------------

- http://docs.python.org/lib/module-re.html
- http://www.google.cz/search?q=regul%C3%A1rn%C3%AD+v%C3%BDrazy&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8
- http://www.google.cz/search?hs=rhc&hl=cs&q=python+re&btnG=Hledat&lr=


Grafické znázornění
--------------------

.. image:: http://wiki.python.org/moin/RegularExpression?action=AttachFile&do=get&target=regex_characters.png
.. image:: http://taoriver.net/img/for_pi/regex_flags.pngRegulární výrazy v Pythonu

Jako základ (pokud není uvedeno jinak) je ve všech následujících příkladech brán tento idiom:

>>> python=u"""Python je skvělý objektově orientovaný, interpretovaný a
interaktivní programovací jazyk. Často je srovnáván (samozřejmě příznivě,
zeptejte se Googla ;-)) s jazyky C, Visual Basic, Java, Perl, Scheme,....
a je s ním daleko větší zábava."""

;-)

Neregulární výrazy

Člověk dlouho vystačí při hledání či nahrazování řetězců v textu s obyčejnými funkcemi, jako např.:

>>> print python.find(u"skvělý")
10

>>> print python.replace(u"skvělý",u"výborný")
Python je výborný objektově orientovaný, interpretovaný a interaktivní programov
ací jazyk. Často je srovnáván (samozřejmě příznivě, zeptejte se Googla ;-)) s ja
zyky C, Visual Basic, Java, Perl, Scheme,.... a je s ním daleko větší zábava.

>>> print python.count(u"a")
19

Jednoho dne však potřebuje, najít a vypsat např. všechna slova, která začínají na velká písmena, všechny emailové adresy nebo nahradit všechny odkazy za html formou tagu <a>. A v té chvíli buď začne vytvářet šíleně složité algoritmy za použití výše uvedených funkcí nebo se naučí používat regulární výrazy.

Jednoduché příklady,

které se sice dají dělat dělat i pomocí výše uvedených metod, ale zde slouží k seznámení s modulem re.:

>>> import re
>>> re.search(u"skvělý", python)
<_sre.SRE_Match object at 0x00A37138>
>>> dir(re.search(u"skvělý", python))
['__copy__', '__deepcopy__', 'end', 'expand', 'group', 'groupdict', 'groups', 's
pan', 'start']
>>> re.search(u"skvělý", python).start()
10
>>> print re.sub(u"skvělý",u"výborný", python)
Python je výborný objektově orientovaný, interpretovaný a interaktivní programov
ací jazyk. Často je srovnáván (samozřejmě příznivě, zeptejte se Googla ;-)) s ja
zyky C, Visual Basic, Java, Perl, Scheme,.... a je s ním daleko větší zábava.

>>> re.findall(u"a", python)
[u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u
'a', u'a', u'a', u'a', u'a', u'a']
>>> len(re.findall(u"a", python))
19

Zatím regulární výrazy jsou složitější než neregulární. Jejich krása však teprve přichází.

Základní sémantika

Základ re výrazů je jiný, než je zvyklá většina z Windows/Linuxu. Ve Windows se tato konvence používá výhradně na hledání souborů, v re však na prohledávání jakéhokoliv textu.

Chceme-li obyčejně vyhledat všechny soubory, píšeme *. V re to je však .*. Tečka znamená jakýkoliv jeden znak, * pak, že se může libovolněkrát opakovat. ? obyčejně znamená přesně jeden znak, v re to je . (tečka). Těchto tzv. metaznaků je mnohem více a umí mnohem více, než jakýkoliv začátečník může jen doufat nebo si vůbec představit.

Regulární příklady se dají použít na následující typy úloh. Poznámka pro váhavé: neváhejte sem přidávat další příklady, třeba vždy, když se vám podaří něco nového s regulárními vzory vyřešit:

Najdi všechna slova, která začínají na "o"

>>> re.findall("\Wo\w*", python, re.U)
[u' objektov\\u011b', u' orientovan\\xfd']
"\Wo\w*":
 • \W značí v hatmatilce regulárních výrazů jakýkoliv jeden znak, který je jiný než písmeno. Tedy mezera, tečka, uvozovky, Enter, apod. Před naším slovem nemusí být totiž jen mezera.
 • "o" - zde je znak "sám za sebe". Tedy po nějakém znaku musí být "o".
 • Dál může pokračovat jakékoliv písmeno (\w - jakékoliv písmeno kromě mezery - tedy opak \W), které se může libovolněkrát (0x, 1x, 2x, ....) opakovat (*) - pokaždé to může být písmeno jiné.
python:
prohledávaný řetězec
re.U:
aby nám to fungovalo i pěkně na češtinu, na Unicode
[u' objektov\u011b', u' orientovan\xfd']:
připadá-li vám, že to není česky, tak se mýlíte. Jen Python neumí v seznamu česky nativně tisknout, což se dá obejít tím, že seznam budete procházet v cyklu a tisknout jednotlivé položky zvlášť.

Najdi všechna slova, která začínají na malé nebo i velké S

>>> re.findall(" [sS]\w*", python, re.U)
[u' skv\u011bl\xfd', u' srovn\xe1v\xe1n', u' se', u' s', u' Scheme', u' s']

Téměř to samé jako minule, jen:

[sS]:
Na začátku může být buď ([]) s nebo S. Buď jedno nebo druhé.

Najdi text, obsah a priponu

# -*- coding: cp1250 -*-
import re

text="""---bladsasda text: ahoj obsah: jirka.novy pripona: txt blasdadsbla     ---
---blaasdasdla bla text: nazdar obsah: marek.zeleny pripona: txt blaasdasdbla ---
---blasdasd bla bla text: cau obsah: tonda.vokoun pripona: txt bla asdasda ---"""

# "text:" - hledá slovo "text:"
# "*" - předchozí znak se může libovolněkrát opakovat
# " *" - mezera se může libovolněkrát oprakovat
# \w - jedno písmeno, jakékoliv
# \w+ - písmeno se může libovolněkrát opakovat, nejméně však jednou - jinými slovy je to "slovo"
# (\w+) - bude zahrnuto do výsledku hledání jako např. skupina 1 = vyskyt.group(1)
# "obsah: *" - dále musí následovat slovo "obsah" následovaný libovolným počtem mezer
# (\w+\.\w+) - dvě slova oddělená tečkou, ve výsledcích to bude skupina 2
# atd. atd.
vzor="text: *(\w+) *obsah: *(\w+\.\w+) *pripona: *(\w+)"

# finditer postupně nalézá všechny výskyty v textu - v tomto případě po řádcích
for vyskyt in re.finditer(vzor, text):

  # vytiskne skupinu 1 (to co je ve vzoru v první závorce, skuponu i tři)
  print vyskyt.group(1)+" - "+ vyskyt.group(2)+" - "+ vyskyt.group(3)

Najdi všechny emailové adresy

waiting for you ;-)

Grafické znázornění

http://wiki.python.org/moin/RegularExpression?action=AttachFile&do=get&target=regex_characters.png http://taoriver.net/img/for_pi/regex_flags.png