Pomocí modulu urllib

 import urllib
 fp = urllib.urlopen('http://www.py.cz')
 data = fp.read()
 fp.close()

 # tisk a ulozeni
 print data
 s=file('pycz.html','w')
 s.write(data)
 s.close()

Pomocí modulu httplib

  import httplib, os

  www="www.py.cz"
  souborNet="/HelpPage" 

  # stazeni z Netu
  spojeni = httplib.HTTPConnection(www)
  spojeni.request("GET", souborNet)
  odpoved = spojeni.getresponse()
  print "Odpoved od www: ", odpoved.status, odpoved.reason
  data = odpoved.read()       # do promenne data nacti cely soubor 
  spojeni.close()

  # tisk a ulozeni
  print data
  souborLocal='HelpPage.html'
  f=file(souborLocal,'w')   # otevri soubor f pro BINARNI zapis
  f.write(data)
  f.close()

  print "Soubor", souborLocal, "ulozen do", os.getcwd()

Více stránek pomocí httplib

Ukázka programu, který stáhne celou sérii článků z Programator.cz a uloží ji jako 1.html, 2.html atd. (úprava předchozího příkladu):

 import httplib, os

 www="casopis.programator.cz"
 souborNetStart="/r-art.php?clanek=" 
 spojeni = httplib.HTTPConnection(www)

 for x in range(1,177):

   # stazeni z Netu
   souborNet = souborNetStart + str(x)   
   spojeni.request("GET", souborNet)
   odpoved = spojeni.getresponse()
   print "Odpoved od www: ", odpoved.status, odpoved.reason
   data = odpoved.read()       # do promenne data nacti cely soubor 

   # ulozeni na local
   souborLocal= str(x) + ".html"
   f=file(souborLocal,'w')   # otevri soubor f pro zapis
   f.write(data)
   f.close()

   print "Soubor", souborLocal, "ulozen do", os.getcwd()

 spojeni.close()
 print "Vse stazeno!!!"