HTMLTags aneb jak vytvořit statickou HTML stránku

Na této stránce http://aspn.activestate.com/ASPN/Cookbook/Python/Recipe/366000 nebo zde si zkopírujte kód modulu a uložte pod jménem HTMLTags.py. Pozor na velikosti písmen. Místa pro vhodné uložení jsou dvě. Buď v adresáři Lib/site-packages nebo přímo do adresáře, kde bude ležet váš skript.

Použití

Výtah z dokumentace přímo z modulu s malými změnami a doplňky.

Modul HTMLTags definuje třídy pro všechny HTML Tagy, bohužel velkými písmeny, což si však můžete přímo v kódu modulu změnit. Obecně se tag vytváří takto:

 t = TAG(innerHTML, key1=val1,key2=val2,...)

takže "print t" vytiskne:

 <TAG key1="val1" key2="val2" ...>innerHTML</TAG>

Například:

 from HTMLTags import *
 t= A('katalog', href="foo") 
 print t # ==> <A href="foo">katalog</A>

Proměnná t není text, ale instance objektu, která má svoje metody (viz objektové programování v Pythonu). I když "print t" vypadá, jako když to text je. Je to právě způsobeno metodou __str__() ve třídě TAG... Že je to skutečně instance zjistíte takto:

 print repr(t) # ==> <HTMLTags.A instance at 0x00935B20>
 # nebo
 t=t+'ahoj' 
 # to způsobí chybu, protože chceme sčítat hrušky a jablka (instance a text)
 # pokud to opravdu pořebuje, použijeme pomocny tag TEXT:
 t=t+TEXT('ahoj')

Argument tagu může být jiný tag, takže můžeme tagy zanořovat do sebe:

 print B(I('foo')) ==> <B><I>foo</I></B>

Sčítání:

 print B('bar')+INPUT(name="bar") ==> <B>bar</B><INPUT name="bar">

První funkční příklad

 # -*- coding: cp1250 -*- 

 import HTMLTags as H
 # abychom nemuseli všude psát HTMLTags, ale stačilo H
 # dejte pozor, nikde pak nesmíte použít H jako proměnnou (například H=12)

 hlavicka=H.HEAD(H.TITLE('Můj druhý HTML text'))
 telo=H.BODY(H.H1('Toto je test')+
      H.TEXT('První řádka')+H.BR()+
      H.TEXT('Druhá řádka'))
 stranka= H.HTML(hlavicka+telo)

 nazevHTML='MojeDruheHtml.html'
 ulozeno=file(nazevHTML,'w')
 ulozeno.write(stranka.__str__()) 
 # nestačí jako argument použít 'stranka'
 # je třeba 'jinak a lépe' zavolat print
 ulozeno.close()

 print unicode(stranka.__str__(),'cp1250')
 # kvuli češtině opět bohužel nestačí print stranka

 import webbrowser
 webbrowser.open(nazevHTML)

Výstup z programu:

 <HTML>
 <HEAD>
 <TITLE>
 Můj druhý HTML text
 </TITLE>

 </HEAD>
 <BODY>
 <H1>
 Toto je test
 </H1>
 První řádka<BR>
 Druhá řádka
 ./BODY>  # misto leve ostre zavorky je tecka, protoze wiki to brala jako skutecny konec stranky :-(

 ./HTML>

Tabulky a CSS:

 stylesheet = H.LINK(rel="Stylesheet",href="doc.css")

 radkyTabulky=H.TEXT() # inicializace proměnné
 for i in range(10):
   radkyTabulky=radkyTabulky+H.TR(H.TD(i)+H.TD(i*i))
 stranka=H.HTML(H.HEAD(stylesheet)+H.BODY(H.TABLE(radkyTabulky)))<*/kod*>